Skip to content
Framsida För den sökande Kontroll av kreditupplysningar

Kontroll av kreditupplysningar

Den sökandes och en minderårig vårdnadshavares kreditupplysningar kontrolleras alltid automatiskt hos Suomen Asiakastieto. När du ansöker om en bostad hos Hoas ger du samtidigt Hoas ditt samtycke till att kontrollera dina och en eventuell vårdnadshavares kreditupplysningar.

En eventuell betalningsanmärkning förhindrar inte en ansökan om bostad. En ansökan om bostad är helt förhindrad endast om den sökande eller en minderårig sökandes vårdnadshavare har obetalda betalningar till Hoas.

Vad är följden av en betalningsstörning?

Om kontrollen visar att en av de sökande eller en minderårig sökandes vårdnadshavare har betalningsanmärkningar som till sitt antal överstiger åtta, överskrider 1 000 euro, hyresskulder, anmälningar om konkurs, skuldsanering, insolvens eller företagssanering, tillämpas striktare villkor för det eventuella bostadserbjudandets hyresavtal.

Garantin betalas som normalt beroende på bostadstyp, men den sökande ska dessutom betala ett belopp som motsvarar tre månaders hyra i förskott. Dessutom ingås hyresavtalet initialt som ett tidsbegränsat avtal för fyra månader.

Anmärkningar i kreditupplysningarna för en sökande påverkar också eventuella medsökandes avtal vid gemensamma hyresavtal (familjebostäder).

Om den sökande behöver hjälp med att betala hyra eller säkerhet i förväg, bör hen vid behov kontakta sitt eget socialtjänstkontor eller FPA. Vi accepterar inte en betalningsförbindelse som säkerhet, utan socialbyrån eller annan part bör alltid tillhandahålla ett kvitto där betalningen framgår.

Om inga problem med betalningen av hyran framgår och det inte finns några andra hinder, kan avtalet förlängas som ett ytterligare fyra månaders tidsbegränsat avtal. Om hyresgästen efter två tidsbegränsade hyresavtal inte har haft betalningsstörningar, kan hyresavtalet göras upp för att gälla tills vidare.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit