Skip to content
Framsida För hyresgästen Förlängning av hyresavtal

Förlängning av hyresavtal

Hoas ettor har en begränsad boendetid på fem år. Ettornas boendetid är begränsad så att så många studerande som möjligt kan bo i ettor någon gång under sin studietid. När en hyresgäst har bott i en etta under hela den begränsad boendetiden är hen inte längre berättigad till en etta. Begränsningen gäller även ettor med gemensamt kök och ettor med minikök.

Då den begränsade boendetiden enligt ditt avtal börjar ta slut, skickar Hoas ett påminnelsebrev. Brevet innehåller detaljerade instruktioner om hur du ska gå tillväga.

Då ditt avtal med begränsad boendetid tar slut kan du ha rätt att ansöka om överföring av boenderätt. Ansökan om överföring av boenderätt förutsätter att dina studier fortsätter och har framskridit enligt Hoas kriterier. Om dina studier redan har avslutats, eller inte uppfyller Hoas kriterier för heltidsstudier, kommer Hoas inte att erbjuda dig ett nytt hem.

Den sökandes och minderåriga vårdnadshavares kreditupplysningar kontrolleras alltid automatiskt hos Suomen Asiakastieto i samband med ansökan. Om en sökande eller en minderårig sökandes vårdnadshavare har en anmärkning om betalningsstörning görs hyresavtalet till en början upp som ett tidsbegränsat avtal på fyra månader.

Det är möjligt att förlänga det tidsbegränsade avtalet om boendet och hyresbetalningen går smidigt och dina studier fortsätter. Avtalet kan förlängas om inga problem uppstår med din hyres- eller andra betalningar, och dina studier fortsätter. Hoas skickar ett brev till dig om möjligheten till förlängning när den beräknas. Utbytesstuderande ges alltid ett tidsbegränsat hyresavtal för möblerade bostäder.

Ett på grund av betalningsstörningar uppgjort tidsbegränsat hyresavtal kan förlängas med ett nytt tidsbundet avtal på fyra månader om hyresbetalningen har skett problemfritt, alla studiedokument har lämnats och inga andra vägande skäl har framkommit. Det är ditt ansvar att se till att avtalet förlängs. Kontakta Hoas när det är dags att förlänga avtalet.

För att förlänga hyresavtalet måste du skicka Hoas ett nytt studieintyg eller närvarointyg och studierekord och kvitto på din hyresbetalning. Dessa dokument e -postas till sopimukset[at]test.test.dev.hoas.fi. Om dina dokument är i ordning skickar vi dig en begäran om att underteckna ett nytt avtal i Visma Sign elektronisk signaturtjänst. Underteckna avtalet vid angiven förfallodag.

Om hyresgästen inte har haft betalningsstörningar efter två tidsbundna hyresavtal, kan avtalet göras upp att gälla tills vidare.

När ska avtalet förnyas?

Avtalet kan förlängas tidigast efter den första avtalsmånaden och senast den 7:e dagen under avtalets sista månad. Om den 7:de dagen infaller på en helg kan avtalet förlängas följande vardag. Om till exempel den 7:e i månaden är en lördag förnyas avtalet senast på måndagen den 9:e.

Vad ska jag skicka när jag förlänger mitt hyresavtal?

Ge oss följande dokument när du vill förlänga ditt hyresavtal:

  • Alla utestående hyror och andra avgifter ska vara erlagda. Bifoga ett kvitto på hyresbetalningar till din e -post. En skärmdump av den behandlade betalningen räcker.
  • Vid ett tidsbegränsat hyresavtal på grund av betalningsstörningar ska alla hyror för hela avtalstiden (4 månader) vara betalda.
  • Av högskolestuderande krävs ett närvarointyg och ett studieprestationsutdrag (det räcker med en utskrift). För gymnasiestuderande och studerande i mellanstadiet räcker ett studieintyg, där studiernas längd och uppskattad examenstidpunkt framgår. Intygen får inte vara äldre än 3 månader.
  • Om du inte har tillräckligt med studiepoäng för att skriva din avhandling, ber vi dig vänligen inkludera ett utlåtande av din avhandlingshandledare. Utlåtandet ska ange avhandlingens uppskattade framskridande/varaktighet och slutdatumet. Detsamma gäller vid arbetspraktik.
  • Familjeavtalet undertecknas av alla parter i avtalet och de intyg som krävs måste tillhandahållas av samtliga.
  • Vid familjeavtal ska den ena partnern studera på heltid.

Om inte alla hyres- och betalningsförpliktelser har uppfyllts eller alla nödvändiga intyg tillhandahålls förnyas hyresavtalet inte.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit