Skip to content
Etusivu Hoas Vastuullisuus

Sosiaalisen, taloudellisen sekä ympäristövastuun periaatteet

Hoas noudattaa keskeisiä säännöksiä, ohjeita ja periaatteita, jotka lisäävät kestävän kehityksen toteutumista. Vaadimme vastuullisuutta myös kumppaneiltamme.

Ympäristövastuun periaatteet

Pyrimme siihen, että Hoasin opiskelijakodit ovat kestäviä, viihtyisiä ja asukkaiden tarpeita vastaavia koko elinkaarensa ajan. Asunnot pyritään rakentamaan lähelle oppilaitoksia tai hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle.

Käytämme kulutusseurantaa, jossa seurataan kiinteistöjen lämmön, veden ja sähkön kulutusta säännöllisesti. Kannustamme myös  asukkaitamme viisaaseen, energiatehokkaaseen asumiseen muun muassa asumisneuvonnalla ja vuosittaisella energiansäästöviikon kampanjalla. Lisäksi asukaskyselyissä mitataan ekologisia arvoja.

Vastuullisuus rakentamisessa ja kunnostamisessa

Varmistamme kohteiden elinkaaren pitkäikäisyyden ja minimoimme huoltojen ja korjausten tarpeen tekemällä korjaukset oikea-aikaisesti ja käyttämällä rakenteiden elinkaaren loppuun. Panostamme kerralla pitkäikäisiin ratkaisuihin.

Käytämme rakentamisessa ja korjaamisessa modernia, energiatehokasta tekniikka ja hyvin eristäviä rakenteita.

Teemme viihtyvyyskorjauksia purkamattomin keinoin.

Rakennamme asuntoja kysynnän mukaan, pääosin pieniä yksiöitä.

Kasvatamme puurakentamisen osuutta.

Vastuullisuus asumisen aikana

Elektroninen lukitus vähentää avainten hakuun liittyvää asukkaiden ja huollon kumppaneiden liikkumista sekä lisää turvallisuutta, kun avain voidaan tarvittaessa nollata.

Kohteissamme on kattavat kierrätysmahdollisuudet. Muovin keräys on aloitettu kaikissa kohteissa vuonna 2020.

Sosiaalisen vastuun periaatteet

Hoas vuokraa, ylläpitää ja rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja opiskelijoille. Toiminta on avointa, läpinäkyvää ja tasa-arvoista. Haluamme edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Noudatamme kaikessa toiminnassamme yhdenvertaisuuslain periaatteita.

Sosiaalisesti vastuulliseen toimintaan sisältyy yhteisöllisen ja viisaan asumisen tukeminen asukastoiminnan sekä asukasviestinnän avulla.

Työnantajana tarjoamme turvallisia työsuhteita, viihtyisät työskentelyolosuhteet, asianmukaiset työvälineet ja kattavat työterveyshuoltopalvelut. Edistämme henkilöstön tasa-arvoa ja luomme mahdollisuuksia kehittyä työssä, kasvattaa ammatillista osaamista sekä osallistua Hoasin toiminnan kehittämiseen.

Taloudellisen vastuun periaatteet

Taloudellisen vastuun periaatteiden pohjana on säätiön perustarkoitus vuokrata, ylläpitää ja rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja opiskelijoille. Toiminta on taloudellista, tehokasta ja kannattavaa. Palvelutoiminnan taso on kilpailukykyinen hinta-laatusuhteeltaan vastaavaan liiketoiminnan kanssa.

Hoasilla on käytössä PTS eli pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma. PTS antaa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannuksista. Hoasilla on vakiintuneet vuosisuunnittelun ja raportoinnin käytännöt.

Vastuullisuusraportti

Olemme koonneet vastuullisasiat raportiksi.


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu