Skip to content
Etusivu Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n verkkosivustoa test.test.dev.hoas.fi. Saavutettavuusselosteessa kerromme, millaisia puutteita test.test.dev.hoas.fi-verkkosivuston saavutettavuudessa on sekä miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta.

Saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää osittain A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Sivuston saavutettavuuspuutteet

Kontrastit

Tekstin ja graafisten elementtien kontrastit eivät ole kaikilta osin riittäviä.

Skaalautuvuus 

Joidenkin toiminnallisuuksien (esim. chat) käyttö on hankalaa tai ei onnistu lainkaan suurempia suurennusasetuksia käytettäessä.

Tekstin koko

Tekstin koon suurentaminen 200% suuremmaksi vaikeuttaa chatin käyttämistä.

Kielivalinnasta poikkeavat sisällöt

Sivustolta löytyy valitusta kielestä poikkeavia kuvien ja painikkeiden tekstivastineita sekä elementtien ja alueiden ohjeistuksia.

Kuvien tekstivastineet

Kuvien tekstivastineet ovat osin puutteellisia tai epäselviä. Kuvien tekstivastineita korjataan osana jatkuvaa kehitystä.

Otsikot

Otsikkotasojen käytössä on puutteita, mikä voi vaikeuttaa sivuston sisältöjen ja/tai rakenteen ymmärtämistä.  Otsikkotasoja korjataan osana sivuston normaalia ylläpitotyötä.

Näkyvä kohdistus

Osalta sivuston elementeistä puuttuu näkyvä kohdistus, kun sivustolla navigoi näppäimistön avulla.

Valitun kohteen merkitseminen

Sivustolla on vähäisiä puutteita valittujen elementtien ohjelmallisessa merkinnässä, mikä voi vaikeuttaa käyttöä ruudunlukijalla.

Ruudunlukijat

Sivustolta löytyy muutamia toimintoja, jotka eivät ole täysin käytettävissä ruudunlukijalla tai joiden ymmärtäminen ruudunlukijaa käyttäen voi olla vaikeaa. Esimerkiksi ennustavan hakutoiminnon hakuehdotusten hyödyntäminen ruudunlukijalla on haastavaa.

Näppäimistö

Sivustolta löytyy yksittäisiä elementtejä, joiden käyttäminen näppäimistöllä on haastavaa (esimerkiksi asuntojen pohjakuvien avaaminen). 

Chat

Sivuston chat on osittain saavutettava. Toiminnon käyttö erityisesti ruudunlukijalla ja näppäimistöllä ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta.

Arvioi kohde -lomake

Kohteen arviointilomake ei ole täysin saavutettava ja sen käyttö voi olla haastavaa erityisesti ruudunlukijalla ja näppäimistöllä. Ongelmat liittyvät lähinnä sisällön esitysjärjestykseen, yleisarvosanan antamiseen sekä virheiden merkitsemiseen ja virheviesteihin.

Kartat

Kohdesivujen karttasisältöjen tarkastelu näppäimistöllä on haastavaa ja vain rajallisesti mahdollista.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 10.11.2021.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntija kesäkuussa 2021.

Anna palautetta

Huomasitko puutteen saavutettavuudessa? Ilmoita siitä meille ja teemme parhaamme ongelman korjaamiseksi! Jos haluat vastauksen palautteeseesi, jätä yhteystietosi. Vastaamme saavutettavuuspalautteisiin 14 päivän kuluessa.

Saavuttevuuspalaute


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu