Skip to content
Etusivu Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely

Hoas kiinnittää erityistä huomiota yksityisyydensuojaan ja henkilötietojen asiamukaiseen käsittelyyn. Hoasilla sopimussuhteen syntymisen ja vuokrasuhteen, työsuhteen tai yhteistyösuhteen ylläpitämisen edellytyksenä on, että saamme tarvittavat henkilötiedot.

Voit tarkistaa, miten käsittelemme henkilötietojasi, olet sitten hakijamme, asukkaamme, toimitilavuokralaisemme, työnhakijamme tai henkilökuntaamme. Rekisterinpitäjänä Hoas käsittelee tietoja kaikkia soveltuvia kansainvälisiä tietosuojasäännöksiä sekä toimivaltaisten tietosuojaviranomaisten ohjeita ja päätöksiä noudattaen sekä noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa ja alan parhaita käytäntöjä.

Tietosuojaselosteet


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu