Skip to content
Framsida Hoas Ansvarsfullhet

Principer för socialt, ekonomiskt och miljöansvar

Hoas följer viktiga regler, riktlinjer och principer som ökar förverkligandet av hållbar utveckling. Vi kräver också ansvarsfullhet av våra partner.

Principer för miljöansvar

Vi strävar efter att se till att Hoas studenthem är hållbara, bekväma och tillgodoser invånarnas behov under hela deras livscykel. Målet är att bygga bostäderna nära läroinrättningar eller utmed goda kollektivtrafikförbindelser.

Vi använder förbrukningsövervakning som regelbundet övervakar fastigheternas värme-, vatten- och elförbrukning. Vi uppmuntrar våra hyresgäster till ett smart och energieffektivt boende bland annat genom att erbjuda boenderådgivning och med hjälp av en årligen arrangerad energisparvecka. Dessutom mäts ekologiska värden med hjälp av hyresgästenkäter.

Ansvarsfullhet vid konstruktion och renovering

Vi garanterar objektens livslängd och minimerar behovet av underhåll och reparationer genom att göra reparationer vid rätta tidpunkter och använda strukturerna till slutet av deras livscykel. Vi investerar på en gång i långvariga lösningar.

Vi använder modern, energieffektiv teknik och högisolerande strukturer vid konstruktion och reparation.

Vi utför trivselrenoveringar utan demontering.

Vi bygger bostäder enligt efterfrågan, främst små ettor.

Vi ökar andelen träkonstruktioner.

Ansvarsfullhet under boendet

Elektronisk låsning minskar behovet för hyresgästen och samarbetspartner inom underhåll att förflytta sig i samband med nyckelhämtning och ökar säkerheten då nyckeln vid behov kan nollställas.

Våra objekt erbjuder omfattande återvinningsmöjligheter. Plaståtervinning har inletts i alla objekt under år 2020.

Principer för socialt ansvar

Hoas hyr ut, underhåller och bygger förmånliga bostäder för studerande. Verksamheten är öppen, transparent och likvärdig. Vi vill främja jämställdhet och förhindra diskriminering. Vi följer i all vår verksamhet jämställdhetslagens principer.

Socialt ansvarsfull verksamhet omfattar stöd till kommunalt och klokt boende genom boendeverksamhet och hyresgästkommunikation.

Som arbetsgivare erbjuder vi en bekväm och avslappnad arbetsgemenskap, ändamålsenliga verktyg, omfattande företagshälsovård och säkra anställningsförhållanden. Vi främjar personalens jämställdhet och skapar möjligheter att utvecklas i arbetet, öka yrkeskompetensen och delta i utvecklingen av Hoas verksamhet.

Principer för ekonomiskt ansvar

Principerna för ekonomiskt ansvar bygger på stiftelsens grundläggande syfte att hyra ut, underhålla och bygga förmånliga bostäder för studerande. Verksamheten är ekonomisk, effektiv och lönsam. Servicenivån är konkurrenskraftig jämfört med affärsverksamhet med motsvarande förhållande mellan pris och kvalitet.

Hoas tillämpar en långsiktig planering för underhållet av fastigheterna (PTS). PTS ger en översikt över fastighetens skick, framtida reparationsbehov, deras tidpunkt och kostnader. Hoas har väletablerade årliga planerings- och rapporteringsmetoder.

Hållbarhetsrapport

Vi har sammanställt hållbarhetsfrågorna i en rapport.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit