Skip to content
Etusivu Hoas Hallinto

Hoasin hallinto

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa ja vahvistaa säätiön strategian. Hallituksen alaisuudessa toimii työvaliokunta ja asuntojaosto.

Toimitusjohtaja vastaa säätiön toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä hallinnosta hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Asumisen yhteistyöelin toimii linkkinä Hoasin, asukkaiden sekä ylioppilaskuntien välillä.

Säätiön säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt syyskuussa 2021 Hoasin säännöt.

Tilinpäätös

Hallitus

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa ja vahvistaa säätiön strategian. Hallituksen alaisuudessa toimii työvaliokunta ja asuntojaosto sekä asumisen yhteistyöelin.

Hallitus vuonna 2023

 • Mikko Myllys, HYY, puheenjohtaja
 • Juhana Brotherus, AYY, varapuheenjohtaja
 • Amanda Pasanen, HYY
 • Risto Karinkanta, HYY
 • Simo Rissanen, HYY
 • Arto Pohjonen, AYY
 • Henrik Vuornos, AYY
 • Matilda Stirkkinen, muut ylioppilaskunnat ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ja oppilaitosten oppilasyhdistykset
 • Janne Hälinen, muut ylioppilaskunnat ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ja oppilaitosten oppilasyhdistykset 
 • Sanni Häkkinen, asukkaat

Hallituksen jäsenten valinnasta on lisätietoa säätiön sääntöjen 7 §:ssä.

Työvaliokunta ja asuntojaosto

Työvaliokunta ja asuntojaosto toimivat hallituksen alaisuudessa.

Työvaliokunnan tehtävänä on säätiön hallituksen sille luovuttaman toimivallan puitteissa valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita kuten toimintasuunnitelmaa, talousarviota, asuntojen tuotantoa ja hankintoja sekä toiminnan laaja-alaista suunnittelua.

Asuntojaoston tehtävänä on säätiön hallituksen sille luovuttaman toimivallan puitteissaseurata, valvoa ja valmistella

 • kiinteistöjen hoitoa, kunnossapitoa sekä talousarvion kunnossapito- ja lisähankintabudjetin valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevia asioita
 • valmistella esitykset talousarvion kunnossapito- ja lisähankintabudjetista ja perittävistä vuokrista
 • seurata ja kehittää asukastoimintaa
 • asumisoikeudentarkistuksen linjaukset ja mahdolliset ennakkotapausten käsittelyt

Asuntojaostoon hallitus valitsee neljä jäsentä, joista kaksi on asukkaiden edustajaa. Hallitus valitsee jaoston puheenjohtajan.

Asumisen yhteistyöelin

Asumisen yhteistyöelimessä asukkaat, Hoas ja ylioppilaskunnat tekevät yhdessä töitä sen eteen, että opiskelija-asuminen on helppoa ja mukavaa. Yhteistyöelimessä asukkaat voivat vaikuttaa asuinoloihin Hoasin kiinteistöissä. Kokouksissa otetaan kantaa esimerkiksi asuntojen kuntoon, kiinteistöjen ylläpitoon, piha-alueiden viihtyvyyteen, järjestyssääntöihin ja asumiskustannuksiin.

Asukkaat pääsevät vaikuttamaan myös siihen, miten määrärahoja jaetaan asukkaiden yhteiseen toimintaan. Millaisia tapahtumia ja yhteistekemistä Hoasin tulisi tukea ja miten esimerkiksi kerhotiloja kannattaisi varustaa ja kalustaa.

Yhteistyöelimessä asukkailla ja ylioppilaskunnilla on mahdollisuus kehittää opiskelija-asumista parhaaksi katsomaansa suuntaan. Yhteistyöelin on ajanut esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden asemaa ja tuonut esille opiskelijoiden toimeentuloon liittyviä asioita.

Yhteistyöelin antaa suosituksia Hoasin hallitukselle.

Yhteistyöelin valitaan vuodeksi kerrallaan ja se kokoontuu kahdeksan kertaa vuodessa. Neljä kokouksista on keväällä ja neljä syksyllä. Kokousteemat vahvistetaan vuodeksi kerrallaan ensimmäisessä tapaamisessa.

Yhteistyöelimessä on yhdeksän asukasjäsentä, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustaja, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) edustaja, ammattikorkeakoulujen yhteisedustaja ja Hoasin edustaja.

Yhteistyöelimen puheenjohtaja on aina Hoasin asukas ja hän toimii asukasjäsenenä myös Hoasin hallituksessa.

Asumisen yhteistyöelimen edustajat 2023

Asukasedustajat:

 • Sanni Häkkinen, puheenjohtaja
 • Noora Suomalainen
 • Agneta Trux
 • Ville Takio
 • Mika Muhonen
 • Emil Fihlman
 • Eveliina Weidenbacher
 • Riikka Nousiainen
 • Risto Lähteenkorva

HYY:n, AYY:n ja muiden opiskelijayhdistysten edustajat:

 • HYY: Teemu Virtanen, varalla Irja Vaateri
 • AYY: Antti Henriksson, varalla Tiina Pajukari
 • Muut: Erica Ala-Luusua, varalla Juuli Ärttö

Hoasin toimiston edustajat


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu