Skip to content
Framsida Administration

Administration

Styrelsen ansvarar för stiftelsens förvaltning och för verksamhetens vederbörliga organisering. Styrelsen vägleder och övervakar den verkställande ledningen och bekräftar stiftelsens strategi. Arbetsutskottet och bostadssektionen är underordnade styrelsen.

Den verkställande direktören ansvarar för stiftelsens verksamhet och förverkligandet av dess mål samt för administrationen i enlighet med styrelsens instruktioner och föreskrifter.

Samarbetsorganet för de boende fungerar som en länk mellan Hoas, invånarna och studentkårerna.

Styrelse

Styrelsen ansvarar för stiftelsens förvaltning och för verksamhetens vederbörliga organisering. Styrelsen vägleder och övervakar den verkställande ledningen och bekräftar stiftelsens strategi. Arbetsutskottet och bostadssektionen samt samarbetsorganet för de boende är underordnade styrelsen.

Styrelsen år 2023

 • Mikko Myllys, HUS, ordförande
 • Juhana Brotherus, AUS, vice ordförande
 • Amanda Pasanen, HUS
 • Risto Karinkanta, HUS
 • Simo Rissanen, HUS
 • Arto Pohjonen, AUS
 • Henrik Vuornos, AUS
 • Matilda Stirkkinen, övriga studentkårer och yrkeshögskolors studentkårer samt övriga läroanstalters studentföreningar
 • Janne Hälinen, övriga studentkårer och yrkeshögskolors studentkårer samt övriga läroanstalters studentföreningar 
 • Sanni Häkkinen, Hyresgäster

Arbetsutskott och bostadssektion

Arbetsutskottet och bostadssektionen är underordnade styrelsen.

Arbetsutskottets uppgift är att inom gränserna för de befogenheter som delegeras till den av styrelsen bereda ärenden för behandling av styrelsen, såsom handlingsplan, budget, produktion och upphandling av bostäder samt omfattande planering av verksamheten.

Bostadssektionen ansvarar, inom gränserna för de befogenheter som den tilldelas, för övervakning och förberedande av

 • fastighetsförvaltning, underhåll och budgetunderhåll
 • frågor som rör beredning och genomförande av budget för ytterligare förvärv
 • budgetförslag för underhåll, ytterligare förvärv och debitering av hyror
 • uppföljning och utveckling av boendeverksamhet
 • riktlinjer för justering av bostadsrätt och behandling av eventuella prejudikat

Styrelsen väljer fyra ledamöter till bostadssektionen, varav två är boenderepresentanter. Styrelsen väljer sektionens ordförande.

Samarbetsorgan för boende

I samarbetsorganet för boende verkar de boende, Hoas och studentkårer för ett bekvämt och trivsamt studentboende. I samarbetsorganet kan de boende påverka levnadsförhållandena i Hoas fastigheter. Vid mötena diskuteras till exempel lägenheternas skick, underhåll av fastigheter, bostadsgårdarnas trivsamhet, ordningsregler och levnadskostnader.

Invånarna kan även påverka hur anslag fördelas till den gemensamma verksamheten, vilken typ av evenemang och samarbeten Hoas bör stödja och hur till exempel klubblokaler ska utrustas och möbleras. I samarbetsorganet har invånare och studentorganisationer möjlighet att utveckla studentbostäderna i den riktning de önskar. Samarbetsorganet har till exempel arbetat för att främja internationella studenters ställning och lyft fram frågor gällande studenternas uppehälle.

Samarbetsorganet ger rekommendationer till Hoas styrelse.

Samarbetsorganet väljs för ett år i taget och träffas åtta gånger om året. Fyra av mötena är på våren och fyra på hösten. Teman för årets möten bestäms vid det första mötet.

Samarbetsorganet har nio boenderepresentanter, en representant för Helsingfors universitets studentkår (HUS), en representant för Aalto – universitetets studentkår (AUS), en gemensam företrädare för yrkeshögskolorna och en representant för Hoas. Samarbetsorganets ordförande är alltid en Hoas-boende och hen fungerar också som invånarrepresentant i Hoas styrelse.

Samarbetsorgan för boendes representanter år 2023

Invånarrepresentanter:

 • Sanni Häkkinen, ordförande
 • Noora Suomalainen
 • Agneta Trux
 • Ville Takio
 • Mika Muhonen
 • Emil Fihlman
 • Eveliina Weidenbacher
 • Riikka Nousiainen
 • Risto Lähteenkorva

Representanter för HUS, AUS och övriga studentföreningars representanter:

 • HUS: Teemu Virtanen / Irja Vaateri
 • AUS: Antti Henriksson / Tiina Pajukari
 • Övriga studentkårer: meddelas senare

Hoas -kontorets representanter


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit