Skip to content
Framsida För hyresgästen Uppsägning av hyresavtal

Uppsägning av hyresavtal

Hyresavtalet sägs upp genom att fylla i ett meddelande om uppsägning. Hyresgästens uppsägningstid är en kalendermånad. Om du säger upp din bostad nu upphör ditt hyresavtal tidigast den sista dagen i följande månad. Naturligtvis kan du också säga upp din bostad flera månader i förväg.

Om du bor i en familjebostad och alla hyresgäster flyttar ut, ska du fylla i informationen för alla hyresgäster i formuläret.

Du kan också meddela uppsägningen per brev eller personligen i Hoas servicecenter. Uppsägning kan inte göras via e-post eller telefon.

Fyll i meddelandet om uppsägning noggrant. Formulär med felaktig information kan inte korrigeras av dig efteråt, utan du är tvungen att kontakta Hoas boendeservice.

När du har sagt upp ditt hyresavtal får du en skriftlig bekräftelse på uppsägningen i posten, samt nödvändiga instruktioner relaterade till flytten. Om du har angett din aktuella e-postadress får du också ett bekräftelsemeddelande per e-post.

Om du inte får någon skriftlig bekräftelse inom cirka fem vardagar efter att du har skickat meddelandet om uppsägning, ber vi dig vänligen kontakta Hoas boendeservice för att försäkra dig om att uppsägningen har lyckats.

Tidsbegränsade avtal

Hyresavtal med tidsbegränsade och begränsade boendetider löper ut utan separat meddelande om uppsägning.

Hyresgästen kan också själv säga upp avtalet med en uppsägningstid på en kalendermånad. Undantag utgörs av tidsbegränsade hyresavtal för vårbostäder och utbytesstuderandes hyresavtal för möblerade bostäder, som automatiskt upphör att gälla vid den angivna tidpunkten.

Hyresvärdens uppsägningstid

Hyresvärdens uppsägningstid är sex kalendermånader, om hyresavtalet har pågått i minst ett år. Vid hyresförhållanden som pågått under ett år är hyresvärdens uppsägningstid tre kalendermånader.

För rum i delade bostäder erbjuds möjlighet till 12 månaders uppsägningstid från hyresvärdens sida, oavsett hyresförhållandets längd. En längre uppsägningstid är möjlig när bostaden och betalningarna har gått smidigt och det inte finns några andra skäl. Tidsbegränsade avtal löper ändå alltid ut i vid den angivna tidpunkten.

Den vanligaste anledningen till att Hoas säger upp ditt avtal är att du avslutar eller avbryter dina studier.

Kan en uppsägning återkallas?

Om du har lämnat ett uppsägningsmeddelande och fått en bekräftelse på uppsägningen har hyresförhållandet avslutats och din bostad överlåtits för uthyrning. Om du ändå vill återkalla din uppsägning och stanna kvar i bostaden ska du omedelbart kontakta Hoas boendeservice per telefon.

Då du ringer vår boendeservice kontrollerar vi om bostaden redan är erbjuden eller uthyrd till en annan person. Om bostaden fortfarande är ledig kan uppsägningen vanligtvis återkallas. Hoas förbehåller sig rätten att inte återkalla uppsägningen.

Om uppsägningen kan återkallas ber vi dig ännu att skriftligen meddela ditt önskemål per e-post till asumispalvelut@test.test.dev.hoas.fi. Familjeavtal som sagts upp och återkallats kräver att alla som skrivit under uppsägningen återkallar den.

När vi får din bekräftelse återkallas uppsägningen och ditt hyresavtal fortsätter i enlighet med tidigare villkor. Vi debiterar för återkallelsen av uppsägningen i enlighet med ersättningsprislistan. En återkallelse av en uppsägning kan inte hävas, så om du ändrar dig angående återkallelsen så ska du lämna in en ny uppsägningsanmälan.

Kan en uppsägning som Hoas har gjort återkallas?

Det är sällan möjligt att återkalla en uppsägning gjord av Hoas, eftersom en uppsägning gjord av hyresvärden endast görs på grund av vägande skäl (till exempel för att dina studier har avslutats eller avbrytats). Om din situation ändå ändras och du till exempel meddelas om en ny studieplats eller du fortsätter dina studier ska du omedelbart kontakta Hoas boendeservice. Vi ser över möjligheten att återkalla uppsägningen från fall till fall.

Inflyttningsdagen

Hyresförhållandets slutdatum är den officiella flyttdagen.

Samtidigt med hyresavtalet avslutas även övriga tjänster som är beställda via Hoas och som gäller avtalet, såsom bilplatser och bastuturer. Om du har reserverat en bilplats eller en bastutur av någon annan så ska du kontakta ifrågavarande part för att avsluta reservationen.

När flyttdagen närmar sig får du alltid en bekräftelse på avslutandet av hyresavtalet och instruktioner om utflytten.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit