Skip to content
Framsida För hyresgästen När du flyttar ut

När du flyttar ut

Säg upp ditt hyresavtal i tid

Hyresgästens uppsägningstid är alltid en kalendermånad, det vill säga det första möjliga datumet för uppsägning av avtalet är slutet på månaden efter anmälan. Avtal sägs alltid upp den sista dagen i månaden. Läs mer om uppsägning av hyresavtal.

Bostaden inspekteras

Bostadens inspekteras under den sista boendemånaden. Vid inspektionen kartläggs bostadens reparations- och renoveringsbehov och rengöringsnivå.

Slutstädning

Hyresgästen ska alltid göra en slutstädning innan bostaden överlåts. Slutstädning är en storstädning som det är värt att reservera tid för.

Avlägsna synliga märken på väggar eller annanstans

Om du under din tid som hyresgäst har fäst en hylla eller till exempel en platt-TV på väggen, ska du avlägsna dem innan du flyttar ut, samt spackla och slipa eventuella märken i väggen.

Gå igenom bostadsinspektionsrapporten

Bostaden genomgår en inspektion under din sista boendemånad. Slutstädningen behöver inte i det här skedet vara slutförd. Inspektören undersöker bostadens allmänna skick och ger vid behov en reparations- och/eller städningsuppmaning för bostaden. Vidta den begärda åtgärden innan du flyttar ut. Du kan se de adresspecifika inspektionstiderna här.

Pluggar

Om du har en diskmaskin eller tvättmaskin, ska du i god tid se till att du har pluggar i rätt storlek. Bostadsinspektören lämnar en standardstorlek i bostaden som kanske inte passar alla rör.

Gör en adressändring till Posti och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Kontrollera samtidigt med Postis adressändringstjänst vart informationen förmedlas och meddela själv din nya adress till andra relevanta platser.

Töm hela bostaden

Lämna inte överflödiga möbler eller annan egendom i bostaden. Takdosorna och deras sockerbitar tillhör däremot bostaden, så lämna dem kvar på plats. Om du vill skänka eller sälja saker till den nya hyresgästen och de är redo att ta emot sakerna ska du alltid meddela Hoas om det skriftligen.

Strukturella ändringsarbeten

Du kan inte överlåta strukturella förändringar som du har gjort i bostaden till en ny hyresgäst utan hyresvärdens tillstånd. Dessa kan till exempel vara laminatgolv installerade i en bostad.

Returnering av nycklar

Nycklarna ska returneras senast kl. 9 på vardagen efter hyresavtalets slutdatum (kl. 16 vid flytt från en Hoas-bostad till en annan).

Återbetalning av garantin

Garantin som betalades vid början av hyresavtalet returneras inom ca en månad efter att hyresavtalet upphört. Garantin återbetalas till det konto du har uppgett. Garanti som har betalats av socialbyrån eller FPA returneras automatiskt direkt till betalaren.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit