Skip to content
Framsida För hyresgästen Returnering av nycklar

Returnering av nycklar

Nycklarna ska returneras senast kl. 9 på vardagen efter hyresavtalets slutdatum. Vid flytt från en Hoas-bostad till en annan är returen kl. 16. Du kan returnera nycklarna tidigare om du önskar.

Det finns två alternativ för att returnera nycklarna: nyckeln returneras antingen direkt till Hoas servicecenter eller ges till en ny hyresgäst i enlighet med ett nyckelöverlåtelseavtal.

Nyckeln till Hoas

Nyckeln kan returneras till Hoas kontor (Norra Järnvägsgatan 29) i ett förseglat kuvert som tydligt anger ditt namn, adressen du flyttar ifrån, returdatum och underskrift. Lämna kuvertet i brevlådan till vänster om kontorets ytterdörr. När kontoret är öppet kan nyckeln också returneras till den vita brevlådan inne på kontoret (du behöver inte ta något könummer).

Nyckeln till den nya hyresgästen

Nyckeln kan överlåtas till följande hyresgäst med ett nyckelöverlåtelseavtal. Du hittar avtalsformuläret i PDF-format på sidan E-tjänster. Avtalet ska, undertecknat av båda parter, lämnas in till oss senast kl. 9 på flyttdagens morgon, antingen som utskrift eller skannat via e-post till asumispalvelut[at]test.test.dev.hoas.fi.

Om du planerar att överlåta nyckeln direkt till den nya hyresgästen, ska du i god tid komma överens om hur och när ni fyller i, undertecknar och returnerar nyckelöverlåtelseavtalet.

Nycklarna får under inga omständigheter skickas per post eller vid utflyttningen lämnas kvar i bostaden. Nycklar till bilplats och parkeringstillstånd ska alltid returneras till Hoas och nycklarna som har fåtts av boendekommittén till kommittén.

Korrekt returnerade nycklar säkerställer en lättare och snabbare återbetalning av din garanti. Om nycklarna har kommit bort eller är försenade måste låset omserialiseras för vilket du debiteras.

Alla nycklar ska returneras

Förutom bostads- och rumsnycklar ska du även returnera eventuella bilplats-, postlåde- eller åtkomstnycklar, tvättstugekort och -lås, nycklar till avfallshanteringssystemet och parkeringstillstånd.

Om du försummar att returnera nycklarna, dvs om nycklarna eller nyckelöverlåtelseavtalet inte returneras till Hoas inom utsatt tid, beställs serialisering av låsen och vid behov städning av bostaden. För serialisering och alla saknade, trasiga och felaktigt returnerade nycklar, kort, lås och tillstånd debiteras den utflyttande hyresgästen i enlighet med Hoas ersättningsprislista.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit