Skip to content
Framsida För hyresgästen Partner som flyttar ut från delad bostad

Om en hyresgäst flyttar ut ur en familjebostad måste även den andra hyresgästen flytta ut senast när hyresvärdens uppsägningstid löper ut. Du kan bo ensam i familjebostad om du är heltidsstudent. Ansökan om en ny Hoas-bostad med en ansökan om överföring av boenderätt förutsätter heltidsstudier. Mer information om överföring av boenderätt.

Ansökan om överföring av boenderätt

En heltidsstuderande kan ansöka om en ny Hoas-bostad genom överföring av boenderätt. Hoas garanterar en bostad, men inte bostadens läge eller typ. Hyresgästerna som flyttar måste lämna in en uppsägningsanmälan samt en ansökan om överföring av boenderätt.

Att bo kvar i bostaden under hyresvärdens uppsägningstid

Om du vill stanna i bostaden ensam under hyresvärdens uppsägningstid ska du inte säga upp hyresavtalet för egen del. Hoas säger upp hyresavtal med tre (3) eller sex (6) månaders uppsägningstid, beroende på avtalets giltighetstid. Uppsägningstiden på tre månader gäller hyresavtal som är kortare än ett år och uppsägningstiden på sex månader för hyresavtal på mer än ett år. Hyresvärdens uppsägningstid kan avslutas med en egen uppsägningstid på en kalendermånad. Om garantin är betald i den flyttande partens namn måste den som bor i bostaden betala en ny garanti. Om nycklarna överlåts till den partner som bor kvar i bostaden när den andra hyresgästen flyttar ut, ska hyresgästerna ingå ett nyckelöverlåtelseavtal med varandra.

Att bo i en bostad ensam (hyresgästen som bor kvar är heltidsstuderande)

Om du vill bo i en familjebostad ensam, ber vi dig vänligen kontakta Hoas så snart som möjligt. Parten som vill stanna kvar i bostaden måste uppfylla Hoas kriterier för val av hyresgäster och boenderätt. Om parten erbjuds möjligheten att bo kvar ska båda hyresgästerna säga upp det nuvarande gemensamma hyresavtalet. Parten som bor kvar i bostaden måste i sin uppsägningsanmälan uppge att hen ansöker om samma bostad ensam.

Parten som bor kvar i bostaden fyller i en ny ansökan, varefter hen skickas ett nytt bostadserbjudande för samma bostad. Om garantin är betald i den utflyttande partens namn måste den som bor i bostaden betala en ny garanti. Om nycklarna överlåts till den partner som bor kvar i bostaden, när den andra hyresgästen flyttar ut, ska hyresgästerna ingå ett nyckelöverlåtelseavtal med varandra.

Det är inte möjligt att bo kvar i bostaden om bostaden är belägen i Otnäs och parten som vill bo i bostaden inte studerar vid Aalto-universitetet (bostäderna är endast reserverade för studerande vid Aalto-universitetet) eller om bostaden är särskilt stor i förhållande till antalet hyresgäster.

Partnerutbyte i en familjebostad (hyresgästen som bor kvar är heltidsstuderande)

Om en hyresgäst som bor i bostaden vill bo kvar i bostaden med en ny partner är det möjligt att ersätta hyresgästen i bostaden med en ny hyresgäst, om alla sökande uppfyller Hoas kriterier för val av hyresgäster och boenderätt. Ett partnerutbyte kräver alltid Hoas godkännande. Hoas förbehåller sig rätten att inte godkänna utbytet.

Det är inte möjligt att bo kvar i bostaden om bostaden är belägen i Otnäs och ingen av hyresgästerna studerar vid Aalto-universitetet (bostäderna är endast reserverade för studerande vid Aalto-universitetet) eller om bostaden är särskilt stor i förhållande till antalet hyresgäster.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit