Skip to content
Framsida För hyresgästen Byte av Hoas-bostad

Byte av Hoas-bostad

Intern flyttning

Intern flyttning avser flytt från en Hoas-bostad till en annan (t.ex. från ett rum i en delad bostad till en etta) utan tvingande skäl. En intern flyttning är avsedd för hyresgäster som inte är berättigade till överföring av boenderätt, men som ändå vill byta sin Hoas-bostad till en annan. Hoas hyresgäster kan inte byta bostäder/rum sinsemellan.

Partner som flyttar in i bostaden

Om livssituation för en ensamboende i en etta eller tvåa ändras, har en partner möjlighet att flytta till samma bostad som hyresgästen. Tillägget av en partner som avtalspart kräver alltid Hoas godkännande och ett nytt hyresavtal. Det är inte möjligt att bo tillsammans med en partner i ettor med gemensamt kök eller möblerade ettor med ett gemensamt kök.

Partner som flyttar ut ur en gemensam bostad

I familjebostäder är hyresavtalen alltid gemensamma, vilket betyder att om en part flyttar ut, ska den andra också flytta ut senast då hyresvärdens uppsägningstid tar slut. Det är möjligt att bo i familjebostad om den kvarvarande hyresgästen är en heltidsstudent.

Överföring av boenderätt

Överföring av boenderätt avser en flytt från en Hoas-bostad till en annan bosatt på grund av hyresgästens förändrade omständigheter. Hoas garanterar en bostad, men inte bostadens läge eller typ. En ansökan om överföring av boenderätt ska alltid åtföljas av ett intyg som anger skälen för ansökan. Du kan ansöka om överföring av boenderätt av följande skäl: skilsmässa, graviditet, militär- eller civiltjänstgöring, om den tidsbegränsade boendetiden upphör eller om du inleder praktik eller utbyte utanför huvudstadsregionen. En ansökan om överföring av boenderätt berättigar till ett bostadserbjudande.

När en tidsbegränsad boendetid upphör och i händelse av uppsägning vid separation, träder det nya avtalet i kraft så snart det tidigare löper ut. När arbetspraktiken/utbytet och militär- eller civiltjänstgöringen upphör träder det nya avtalet i kraft antingen samma månad som förpliktelsen någon annanstans upphör, eller beroende på situationen, i början av den månad som följer. Om en ansökan om överföring av boenderätt görs på grund av graviditet, är målet att planera datumet för erbjudandet på ett sådant sätt att hyresgästen har tid att säga upp sitt nuvarande hyresavtal med en uppsägningstid på en kalendermånad.

Läs mer


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit