Skip to content
Etusivu Käyttöehdot

Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot sisältävät Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n (Hoas) osoitteessa www.test.test.dev.hoas.fi ja www.hoasmatch.fi ylläpitämien www-sivustojen ja niiden sisältämien palvelujen käyttöä koskevat yleiset ehdot, joita käyttäjä sitoutuu noudattamaan sivustoja ja palveluja käyttämällä.

Hoasilla on milloin tahansa oikeus muuttaa sivustojen ja palvelujen sisältöä ja niiden saatavilla oloa tai lopettaa sivustojen julkaiseminen ja niillä olevien palvelujen tarjoaminen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Hoasilla on myös oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja.

Tekijänoikeudet

Kaikki näiden sivustojen sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, logot, ikonikuviot, kuvat, piirrokset ja videot ovat Hoasin tai sen sisällöntuottajan taikka muun alihankkijan tai toimittajan omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa Suomessa ja muissa maissa. Käyttäjällä on oikeus tehdä itselleen omaan, ei-kaupalliseen, sisäiseen käyttöönsä yksi kopio sivustolla olevasta tiedosta käytettäväksi yhdessä tietokoneessa, ellei Hoas ole antanut erikseen kirjallista lupaa muunlaiseen kopiointiin tai käyttöön. Lehdistötiedotteita ja muita julkisia asiakirjoja saa käyttää julkisessa viestinnässä, mikäli lähde ilmoitetaan.

Vastuunrajoitus

Hoasin www-sivustot ja niiden sisältö toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Hoas ei takaa, että sivustoja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Hoas pidättää itselleen oikeuden tehdä sivustoille muutoksia, rajoittaa niille pääsyä tai lopettaa sivustojen julkaisemisen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Hoas ei anna mitään takuuta sivustojen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Hoas ei siten anna takuuta siitä, että mikään sivustojen sisältämä tieto, kuten muun ohessa teksti, kuva, graafinen tiedosto tai linkki, on käytettävissä, oikeansisältöinen, oikeassa mittakaavassa tai täydellinen. Hoas ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen tai sivustojen sisältämän tiedon aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Hoasille.

Sivustoilla ja palveluissa voi olla linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivustoille ja niillä oleviin palveluihin (esim. karttapalvelu). Tällaiset linkit ovat yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettuja palveluja eikä Hoas vastaa näistä sivustoista, sivustojen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta eikä myöskään ko. sivustoilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

Hoasin www-palvelussa esiintyvät asuntojen pohjapiirustukset ovat ohjeellisia ja ne eivät ole mittakaavassa. Hoas pidättää oikeuden www-sivuillaan esitettyjen tietojen ja asuntojen hintojen muuttamiseen.

Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä on korvausvelvollinen Hoasille ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisista toimistaan.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden evätä tietyissä tilanteissa asiakkaalta tai tietystä IP-osoitteesta käyttöoikeuden palveluun.

Henkilötietojen käsittely (tietosuoja) 

Jotkin Hoasin www-palvelun osat edellyttävät henkilötietojen kirjaamista. Lue täältä tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietojasi eri vaiheissa.

Evästeet

Hoasin verkkosivuilla käytetään evästeitä. Lue kuinka me käytämme evästeitä.

Lisätietoja: Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr, PL 799, 00101 Helsinki, puh. 09 549 900, privacy[at]test.test.dev.hoas.fi


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu