Skip to content
Framsida Användningsvillkor

Användningsvillkor

Dessa användningsvillkor innehåller allmänna villkor för användningen av de webbplatser och webbtjänster Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse sr (Hoas) upprätthåller på adresserna www.test.test.dev.hoas.fi och www.hoasmatch.fi. Genom att använda webbplatserna och tjänsterna förbinder sig användaren att följa dessa villkor.

Hoas har rätt att när som helst ändra webbplatsernas och tjänsternas innehåll och åtkomlighet eller sluta publicera webbplatserna och tillhandahålla tjänsterna på dem antingen tillfälligt eller slutgiltigt. Hoas har också rätt att ändra dessa användningsvillkor när som helst.

Upphovsrätt

Allt material på dessa webbplatser, såsom text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, teckningar och videor är egendom som tillhör Hoas, innehållsproducenten eller någon annan underleverantör eller leverantör. Materialet ifråga skyddas av upphovsrättslagstiftningen i Finland och i andra länder. Användaren har rätt att göra en (1) kopia av informationen på webbplatsen för eget, icke-kommersiellt, internt bruk för användning på en (1) dator såvida inte Hoas gett separat skriftligt tillstånd för annan typ av kopiering eller användning. Pressmeddelanden och övriga offentliga handlingar får användas i offentlig kommunikation om källan uppges.

Ansvarsbegränsning

Hoas webbplatser och deras innehåll levereras ”som de är”. Hoas garanterar inte att webbplatserna kan användas utan avbrott eller felfritt. Hoas förbehåller sig rätten att göra ändringar på webbplatserna, begränsa åtkomsten till dem eller sluta publicera dem antingen tillfälligt eller slutgiltigt. Hoas ger ingen garanti för webbplatsernas åtkomlighet, felfrihet, pålitlighet eller innehåll. Hoas ger därmed ingen garanti för att någon information på webbplatserna, såsom bland annat text, bild, grafiska filer eller länkar, är åtkomlig, riktig till innehållet och skalan eller fullständig. Hoas är inte ansvarig för några direkta, indirekta, slumpmässiga eller särskilda skador orsakade av en tjänst på sidorna, ett avbrott i tjänsten eller av informationen på webbplatserna, även om Hoas skulle ha informerats om möjligheten att en sådan skada kan uppstå.

Webbplatserna och tjänsterna kan innehålla länkar till webbplatser som upprätthålls av externa parter samt till tjänster på dem (t.ex. karttjänst). Sådana länkar är uteslutande tjänster som bjuds ut till användarna, och Hoas ansvarar inte för dessa webbplatser, deras innehåll eller innehållets riktighet, och inte heller för att registreringen av personuppgifter som samlats in på webbplatserna ifråga är lagenlig.

De planritningar för bostäder som förekommer i Hoas webbtjänst är riktgivande och inte skalenliga. Hoas förbehåller sig rätten att ändra den information och de bostadspriser som presenteras på stiftelsens webbsidor.

Användarens ansvar och skyldigheter

Användaren är ansvarig för hemlighållande av och användning som sker med ett eventuellt individuellt användarnamn. Användaren är ersättningsskyldig till Hoas och direkt till övriga parter för eventuellt missbruk samt lagstridiga eller avtalsvidriga handlingar.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att i särskilda situationer neka en kund eller en viss IP-adress rätten att använda tjänsten.

Behandling av personuppgifter (datasekretess)

Vissa delar av Hoas webbtjänst förutsätter registrering av personuppgifter.  Personuppgifter samlas enbart in med användarens vetskap och frivilligt. Kunddata lämnas inte ut till någon annan än Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse eller de tredje parter som administrerar eller utvecklar tjänsten för stiftelsens räkning. Endast Hoas och de tredje parter som Hoas befullmäktigat har tillgång till tjänstens registeruppgifter. Registeruppgifter samlas in enbart för syften med anknytning till användningen och utvecklingen av tjänsten. Registeruppgifterna överlåts inte till tredje parter i kommersiellt syfte.

Kakor

Vår webbplats använder sig av cookies (kakor). Läs mer om hur Hoas använder cookies.

Kontaktpunkt enligt 21 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster: Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse sr, PB 799, 00101 Helsingfors, tfn 09 549 900, privacy[at]test.test.dev.hoas.fi, fax 09 5499 0234


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit