Skip to content
Etusivu Asuvalle Perusparannukset ja viihtyvyyskorjaukset

Perusparannukset ja viihtyvyyskorjaukset

Pidämme asumisen tason laadukkaana remontoimalla ja korjaamalla kiinteistöjämme. Käytämme rakentamisessa ja korjaamisessa modernia, energiatehokasta tekniikka ja hyvin eristäviä rakenteita. Vastuullisuustavoitteiden mukaisesti teemme viihtyvyyskorjauksia purkamattomin keinoin.

Perusparannus

Kiinteistöissä tehtävistä kunnossapitotöistä suurin on perusparannus, jonka yhteydessä uusitaan elinkaarensa päähän tulleet rakennusosat. Perusparannukset toteutuvat keskimäärin 20 vuoden sykleissä. Vuosittain perusparannamme noin 300–500 asuntoa. Perusparannuksia ei tehdä yksittäisiin asuntoihin, vaan ainoastaan koko kiinteistöön kerralla.

Varmistamme kohteiden elinkaaren pitkäikäisyyden ja minimoimme huoltojen ja korjausten tarvetta tekemällä korjaukset oikea-aikaisesti ja käyttämällä rakenteiden elinkaaren loppuun. Panostamme myös kerralla pitkäikäisiin ratkaisuihin. Käytämme rakentamisessa ja korjaamisessa modernia, energiatehokasta tekniikkaa ja hyvin eristäviä rakenteita.

Perusparannuksia ennen kartoitetaan asuntojen kunto ja perusparannuksen luonne määräytyy kartoituksen mukaan. Huomioimme remonttien suunnittelussa myös asukkailta saatuja toiveita ja keräämme palautetta suoritetuista remonteista ja niiden lopputuloksesta. Pyrimme perusparannusten yhteydessä myös muokkaamaan asuntojen pohjia vastaamaan paremmin asukkaiden tarpeita. Isompia asuntoja saatetaan esimerkiksi muuttaa yksiöiksi jakamalla niitä pienemmiksi asunnoiksi. Kehitämme myös yhteistiloihin liittyviä konsepteja niin, että tilat palvelisivat asukkaita mahdollisimman hyvin.

Laajoissa perusparannuksissa remontoitavassa portaassa ei voi asua, sillä alue muuttuu työmaaksi. Hoas ilmoittaa alkavasta perusparannuksesta asukkaille aina viimeistään puolta vuotta ennen remontin alkamista. Hoas myös informoi asukkaille hyvissä ajoin ennen perusparannuksen alkamista myös remontin vaikutuksista asukkaiden vuokrasopimuksiin. Toimintamallit mahdollisten asumisjärjestelyjen voivat poiketa toisistaan kiinteistöjen koon ja päällekkäisten perusparannusten määrän mukaan. 

Perusparannuksia tehdään kerralla koko kiinteistölle.

Katajanokanranta 21, Hoas
Katajanokanranta 21 ennen perusparannusta
Katajanokanranta 21 perusparannuksen jälkeen

Tulevat perusparannukset

Siltakuja 2

Kiinteistölle on suunnitteilla perusparannus alkavaksi kesällä 2024.

Perusparannuksessa suunnitellaan uusittavan muun muassa vesi- ja viemäriverkosto. Lisäksi remontin aikana on suunniteltu toteutettavaksi sähköjärjestelmän kunnostus, ilmanvaihdon kunnostus, vesikattojen uusiminen sekä asuntojen pintojen uusiminen ja pihan kunnostustoimia. Perusparannuksessa kiinteistön viihtyisyyttä ja laatutasoa nostetaan nykyistä korkeammaksi ja paremmin asukkaiden tarpeita vastaavaksi.

Edelliset perusparannukset

Vieraskuja 5

Kiinteistöllä on valmistunut perusparannus heinäkuussa 2022.

Perusparannus piti sisällään linjasaneerauksen, jossa uusittiin vesijohdot ja viemärit sekä sähköjä, tietoliikenneverkkoa ja ilmanvaihtoa.  Lisäksi kaikkien asuntojen, porrashuoneiden ja yhteistilojen pinnat remontoitiin. Kiinteistön asuntojen määrää lisättiin muuttamalla kaksioita yksiöiksi ja entisiä soluasuntoja perheasunnoiksi. Perusparannuksen yhteydessä uusittiin myös kiinteistön vesikatto sekä kattoturvatuotteet. Piha-alue ja leikkipaikka uudistettiin täysin. Perusparannuksen jälkeen kohteessa on aiempaa laadukkaampia, kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja

Viihtyvyyskorjaus

Viihtyvyyskorjauksen tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman pienellä asumishaitalla mahdollisimman suuri muutos asunnon yleisilmeeseen. Remontin tuloksena asunnossa on muun muassa uudet lattiapinnat ja nykyaikaisemman näköinen keittiö. Toisinaan remontin yhteydessä uusitaan myös kylpyhuoneet. Remontin laajuudesta riippuen yhden asunnon viihtyvyyskorjaus kestää parista päivästä pariin viikkoon. Viihtyvyyskorjauksia ei tehdä yksittäisiin asuntoihin, vaan ainoastaan koko kiinteistöön kerrallaan.

Asuntoa remontoidaan yleensä välillä 7.00–18.00. Asukkaalta viihtyvyyskorjaus vaatii osan tavaroista pakkaamista. Lisäksi on suositeltavaa, ettei asunnossa oleskella remonttitöiden ollessa käynnissä, jotta työmiehet voivat rauhassa laittaa asunnon kuntoon. Kunkin työpäivän päätteeksi asuntoon voi kuitenkin palata – kyseisen työpäivän jäljet on tällöin siivottu ja asunnossa voi asua.

Viihtyvyyskorjauksia tehdään sellaisiin kiinteistöihin, jotka ovat teknisesti täysin kunnossa, mutta pinnoiltaan ja yleisilmeeltään faceliftin tarpeessa. Viihtyvyyskorjausten sisältö vaihtelee hieman kohdekohtaisesti niin, että osassa kiinteistöjä remonttiin sisältyy myös asuntojen kylpyhuoneiden kunnostus, kun osassa taas keskitytään muiden huoneiden pintojen päivittämiseen. Tästä syystä remontin asuntokohtainen kestokin vaihtelee. Tavoitteena on kuitenkin aina, että muutamien päivien joustolla asukas saa yleisilmeeltään huomattavasti modernimman asunnon.

Kilonportti 1: Ennen viihtyvyyskorjausta
Kilonportti 1: Viihtyvyyskorjauksen jälkeen

Käynnissä olevat viihtyvyyskorjaukset

Rörstrandinkatu 3

Kiinteistöllä on käynnissä viihtyvyyskorjaus, joka valmistuu koko kiinteistön osalta kesäkuussa 2024.

Viihtyvyyskorjauksessa kunnostetaan asuntojen kylpyhuoneet, keittiöt, vaatekaapit ja lattiat sekä parannetaan talon yhteisten tilojen viihtyisyyttä. Asuntokohtaisesti remontti kestää seitsemän työpäivää. Viihtyvyyskorjaus ei vaikuta asukkaiden vuokrasopimuksiin, mutta autopaikat, saunat sekä kerhotilat ovat pois käytöstä viihtyvyyskorjauksen ajan.

Majurinkulma 2

Kiinteistöllä on käynnissä viihtyvyyskorjaus, joka valmistuu koko kiinteistön osalta kesäkuussa 2024.

Viihtyvyyskorjauksessa kunnostetaan asuntojen kylpyhuoneet, keittiöt, vaatekaapit ja lattiat sekä parannetaan talon yhteisten tilojen viihtyisyyttä. Asuntokohtaisesti remontti kestää yhdeksän työpäivää. Viihtyvyyskorjaus ei vaikuta asukkaiden vuokrasopimuksiin, mutta osa autopaikoista ja kerhotila ovat pois käytöstä viihtyvyyskorjauksen ajan.

Edelliset viihtyvyyskorjaukset

Maakaari 1

Kiinteistöllä valmistui viihtyvyyskorjaus huhtikuussa 2023. Viihtyvyyskorjauksessa kunnostettiin asuntojen kylpyhuoneet, saunat, keittiöt ja lattiat. Myös kerhotila sekä pesula uusittiin ja yhteisten tilojen viihtyvyyttä parannettiin.

Helmikuja 6

Kiinteistöllä valmistui viihtyvyyskorjaus lokakuussa 2023. Viihtyvyyskorjauksessa kunnostettiin asuntojen kylpyhuoneet, saunat, keittiöt ja lattiat. Myös yhteiset tilat, kuiten kerhotila sekä pesula uusittiin ja yhteisten tilojen viihtyvyyttä parannettiin.

Tulevat viihtyvyyskorjaukset

Seuraaville kiinteistöille suunnitellaan viihtyvyyskorjausta alkavaksi vuonna 2024:

Silmupolku 1
Tilanhoitajankaari 6


Katso video viihtyvyyskorjauksen etenemisestä:


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu