Skip to content
Framsida För hyresgästen Grundförbättringar och trivselrenoveringar

Grundförbättringar och trivselrenoveringar

Vi renoverar och reparerar våra fastigheter för att boendet ska hålla hög nivå. Vid ombyggnad och reparation utnyttjar vi modern, energisnål teknik och välisolerade konstruktioner. I enlighet med våra hållbarhetsmål genomför vi trivselreparationer utan rivning.

Grundförbättring

Den mest omfattande formen av underhållsarbete som utförs i fastigheterna är ombyggnad, vilket innebär att sådana byggnadsdelar som nått livscykelns slut ska förnyas. Sådan renovering görs i cykler på i genomsnitt 20 år. Varje år renoverar vi 300–500 bostäder. Ombyggnad görs inte i enstaka lägenheter utan hela fastigheten renoveras på en gång.

För att säkra en lång livscykel för objekten, och för att minimera behovet av underhåll och reparation, utför vi reparationer i rätt tid och utnyttjar konstruktionernas hela livscykel. Vi satsar också genast på långsiktiga lösningar. För nybygge och reparation använder vi oss av modern, energisnål teknik och välisolerade konstruktioner.

Före grundförbättring kartlägger vi lägenheternas skick. Denna kartläggning avgör arten av renovering. I planeringen beaktar vi hyresgästernas önskemål.  Vi samlar också in återkoppling om genomförda renoveringsprojekt och deras slutresultat. I samband med grundförbättring strävar vi efter att anpassa rumsprogrammet så att det bättre motsvarar hyresgästernas behov. Större lägenheter kan till exempel byggas om till ettor genom att dela upp dem i mindre bostäder. Vi utvecklar också konceptet för gemensamma utrymmen så att lokalerna så bra som möjligt betjänar hyresgästerna.

Vid omfattande ombyggnad går det inte att bo i den trappuppgång som för tillfället renoveras, eftersom den blir byggplats. Hoas informerar alltid hyresgästerna om förestående renovering minst ett halvår innan arbetet inleds. I god tid innan ombyggnadsarbetet börjar informerar Hoas också hyresgästerna om hur renoveringen kommer att inverka på deras hyreskontrakt. I fråga om eventuella boendearrangemang kan handlingsmodellen variera, beroende på fastigheternas storlek och mängden överlappande ombyggnadsprojekt. 

Hela fastigheten renoveras alltid i ett svep.

Katajanokanranta 21, Hoas
Katajanokanranta 21: Före grundförbättring
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on DSC1240-HDR-scaled.jpg
Katajanokanranta 21: Efter grundförbättringen

Kommande grundförbättringar

Siltakuja 2

En grundförbättring har planerats att påbörja på fastigheten på våren av 2024.

Vid grundförbättringen förnyas bland annat vatten- och avloppsnätet, elen, ventilationen samt ytorna i bostaden. Vid grundförbättringen förbättras fastighetens trivsamhet och kvalitetsnivå så att den bättre motsvarar hyresgästernas behov.

Tidigare grundförbättringar

Vieraskuja 5

En grundförbättring slutfördes i fastigheten i juli 2022.

Inredning och ytor förnyades i lägenheter och allmänna utrymmen. På samma gång förnyades fastighetens vatten- och avloppsnät, elinstallationer och ventilation. Vid grundförbättringen förbättrades fastighetens trivsamhet och kvalitetsnivå så att den bättre motsvarar hyresgästernas behov. Grundförbättringen utfördes så effektivt som möjligt så att vi kan erbjuda bättre kvalité bostäder till ett rimligt pris.

Trivselrenovering

Målet för trivselrenovering är att med minsta möjliga störningar för boendet åstadkomma en så stor förändring som möjligt i lägenhetens allmänna framtoning. Arbetet resulterar i bland annat ny golvbeläggning och en modernare kökslook. Ibland förnyas också badrummen i samband med en sådan reparation. Beroende på projektets omfattning kan trivselreparationen i en lägenhet pågå i allt mellan ett par dagar och några veckor. Trivselrenovering görs inte i enstaka lägenheter utan alltid i hela fastigheten i ett svep.

Reparationsarbetet i lägenheten pågår i allmänhet kl. 7.00–18.00. Trivselrenovering förutsätter att hyresgästen packar ner en del av sina tillhörigheter. Dessutom ska man helst inte vistas i lägenheten medan arbetet pågår. Arbetarna behöver få fixa till bostaden i lugn och ro. Efter arbetsdagens slut går det i alla fall att komma tillbaka – då är spåren av dagens arbete bortstädade och det går att bo i lägenheten.

Trivselrenovering görs i lägenheter som tekniskt sett är i fullgott skick men där en ansiktslyftning behövs för ytor och allmän framtoning. Trivselreparationens innehåll varierar en del från objekt till objekt. I vissa fastigheter ingår också badrumsrenovering medan renoveringen i andra fall fokuserar på ytlig uppdatering i de andra rummen. Av denna anledning varierar också tiden som krävs för arbetet i varje lägenhet. Målet är ändå alltid att hyresgästen efter att ha flexat några dagar ska få en bostad med betydligt modernare framtoning.

Kilonportti 1: Före trivselrenovering
Kilonportti 1: Efter trivselrenoveringen

Pågående trivselrenoveringar

Helmikuja 6

En trivsamhetsrenovering är pågående på fastigheten. Renoveringen ska bli färdig i Oktober 2023. Målet med trivsamhetsrenoveringen är att med så små störningar som möjligt för hyresgästerna få så mycket gjort i bostaden som möjligt. Under renoveringen förnyas bostädernas badrum, golv samt kök och klädskåpen. Utöver detta förbättras gemensamma utrymmenas trivsamhet. Hela fastigheten genomgår en facelift som fräschar upp husets utseende och gör det mer trivsamt. Renoveringsarbetet i en bostad beräknas att ta tio dagar.

Tidigare trivselrenoveringar

Maakaari 1

En trivsamhetsrenovering slutfördes i fastigheten i April 2023. Under renoveringen förnyades bostädernas badrum, golv samt klädskåpen och köksskåpen. Utöver detta förbättrades gemensamma utrymmenas trivsamhet.

Kommande trivselrenoveringar

Trivselrenovering är planerad att påbörjas i 2023 för följande fastigheter:

Rörstrandinkatu 3
Majurinkulma 2
Silmupolku 1
Tilanhoitajankaari 6

Titta på videon om hur en trivselrenovering genomförs:


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit