Skip to content
Etusivu Asuvalle Pelastusturvallisuus

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma kertoo kuinka toimia erilaisissa vaara- ja uhkatilanteissa. Pelastussuunnitelmassa otetaan huomioon kiinteistön erityispiirteet ja ne on yksilöity kiinteistöille. Tästä syystä jokaisella kiinteistöllä on oma pelastussuunitelmansa. Tarkasta oman kiinteistösi pelastussuunnitelma MyHoasista Kiinteistön tiedot -osiosta.

Väestönsuojat

Kiinteistösi väestönsuojan sijainnin ja tyypin löydät kiinteistön pelastussuunnitelman väestönsuojelu-kohdasta.

Kaikissa asunnoissa täytyy lain mukaan olla palovaroitin. Joissain Hoasin asunnoista on Hoasin keskitetty palovaroitinjärjestelmä, jonka ylläpidosta vastaa Hoas.

Jos et ole varma, millainen palovaroitin sinun asunnossasi on, tarkastathan asian kiinteistösi perustiedoista.

Vuonna 2010 voimaan tulleen asetuksen mukaan asunnon jokaisen kerroksen jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden täytyy olla vähintään yksi palovaroitin. Omalla vastuullasi on myös palovaroittimen pitäminen toimintakunnossa. Varoittimen kuntotarkastus kannattaa tehdä kuukausittain, jotta ikäviä vahinkoja ei pääse tapahtumaan. Toimintakunto kokeillaan painamalla varoittimen testinappia.

Osassa Hoasin taloista on keskitetty palovaroitinjärjestelmä, jolloin asukas ei tarvitse omaa palovaroitinta. Useimmiten Hoasin järjestelmä on käytössä uudiskohteissa tai juuri perusparannetuissa kohteissa. Myös tämän laitteiston toiminnan testaus kuuluu asukkaan vastuulle, vaikka huollosta vastaakin Hoas.

Mikäli asunnossasi on käytössä keskitetty palovaroitinjärjestelmä, olethan ongelmatilanteissa yhteydessä Hoasiin. Jos omilla toimillasi rikot järjestelmän esimerkiksi irrottamalla hälyttimen tai peittämällä sen, sinua laskutetaan aiheutuneesta huoltokäynnistä. Jos toimillasi aiheutat toistuvia turhia palohälytyksiä esimerkiksi polttamalla ruoan pohjaan, laskutetaan sinua myös näistä käynneistä.

Palovaroittimen hankinta on asukkaan vastuulla, ellei sitä ole asunnossa vuokranantajan puolesta. Käytännössä vuoden 2009 aikana ja jälkeen valmistuneissa tai perusparannetuissa kohteissa on Hoasin palovaroittimet.

Palovaroittimen asennus ja ylläpito

Muista muutama asia koskien palovaroittimen asennusta ja ylläpitoa.

  1. Kiinnitä palovaroitin mieluiten keskelle kattoa (jos katto on vino, kiinnitetään palovaroitin sen korkeimpaan kohtaan).
  2. Älä sijoita palovaroitinta nurkkaan tai lähelle seinää – etäisyyden seinään pitäisi olla vähintään 50 senttiä. Jos asennat palovaroittimen seinälle, pitäisi sen olla vähintään 15 sentin etäisyydellä katosta. Katon ja seinän rajassa ilma on seisovaa ja voi näin vaikuttaa hälyttimen toimivuuteen.
  3. Palovaroitinta ei saa asentaa ilmanvaihtoaukkojen tai tuuletusikkunan läheisyyteen.
  4. Älä sijoita palovaroitinta kylpyhuoneeseen, sillä kosteus saattaa aiheuttaa virhehälytyksiä. Myös keittiöön sijoitettu palohälytin voi antaa helposti virhehälytyksiä.
  5. Älä sijoita palovaroitinta loistevalaisimen lähelle.
  6. Jokaista asunnon 60 neliötä kohti pitää olla yksi palovaroitin.
  7. Testaa palovaroittimen toiminta säännöllisesti.
  8. Jos palovaroitin pitää säännöllisen piippauksen, viittaa tämä pattereiden loppumiseen. Vaihdathan tällöin palovaroittimen patterin.

Palohälytys menee suoraan hätäkeskukseen kiinteistöissä, joissa on käytössä paloilmoitinjärjestelmä. Vaikka hälytys olisi aiheeton, pelastuslaitos tulee aina paikan päälle. Hälytys päättyy vasta, kun pelastuslaitos kuittaa hälytyksen. Älä revi paloilmoitinta irti tai vahingoita sitä muutenkaan, jos se hälyttää.

Jos aiheutat toistuvasti aiheettomia palohälytyksiä asunnossasi, voidaan hätäkeskuksen käynnit laskuttaa sinulta.

Paloilmoitinjärjestelmän ylläpito kuuluu Hoasin vastuulle. Jos laite vikaantuu, tee asiasta vikailmoitus Hoasille. Älä irrota tai muuten vahingoita laitteistoa, sillä tästä aiheutuvat kulut voidaan laskuttaa sinulta.

Palovaroitinjärjestelmä

Joissain asunnoissa on käytössä palovaroitinjärjestelmä, josta palohälytys menee aina Securitakselle tietoon. Vaikka hälytys olisi aiheeton, Securitas tulee aina paikan päälle. Hälytys päättyy vasta, kun Securitas kuittaa hälytyksen. Ethän siis revi paloilmoitinta irti tai vahingoita sitä muutenkaan, jos se hälyttää.

Jos aiheutat toistuvasti aiheettomia palohälytyksiä asunnossasi, voidaan turhat tarkastuskäynnit laskuttaa sinulta.

Palovaroitinjärjestelmän ylläpito kuuluu Hoasin vastuulle. Jos laite vikaantuu, tee asiasta vikailmoituksen. Älä irrota tai muuten vahingoita laitteistoa, sillä tästä aiheutuvat kulut voidaan laskuttaa sinulta.

Hoasilla on kiinteistöjä, joissa on verkkovirtaan kytketty palovaroitin. Tämä palovaroitin hälyttää vain asunnossa, eikä hälytyksestä lähde automaattisesti tieto minnekään.

Jos hälytin vikaantuu, etkä saa hälytystä esimerkiksi tuulettamalla päättymään, ole yhteydessä Hoasin huoltopalveluihin tai Hoasin palvelukeskuksen ollessa suljettuna päivystykseen. Verkkovirtaan kytkettyä palovaroitinta ei saa irrottaa tai rikkoa.

Laitteen säännöllisestä testauksesta vastaa asukas. Palovaroittimen ylläpito kuuluu Hoasille, eli jos laite vikaantuu, täytä asiasta vikailmoitus. Jos palovaroitin irrotetaan tai rikotaan, voidaan kustannukset veloittaa asukkaalta.

Pelastuslaki kieltää tavaroiden säilyttämisen kulkureiteillä. Rappukäytävillä kulkemisen täytyy olla esteetöntä. Tämä koskee niin porras-, kellari- ja vinttikäytäviä. Lisäksi rappukäytävissä säilytettävät tavarat voivat vaikeuttaa pelastuslaitoksen toimintaa hätätilanteessa.

Polkupyörät ja lastenvaunut tulee säilyttää niille varatuilla paikoilla. Ylimääräiset tavarat vaikeuttavat niin talosta poistumista kuin palokunnan työskentelyäkin.

Jos rappukäytävässä säilötään mitään ylimääräistä tavaraa, ilmoita asiasta Hoasille. Esimerkiksi rappuihin rakennettavat ”kierrätyspisteet” rikkovat pelastuslainsäädäntöä ja ne on poistettava rapuista välittömästi.

Säilytä lastenvaunuja niille varatuissa tiloissa, älä porraskäytävässä. Jos joku naapureistasi säilyttää lastenvaunuja käytävällä vastoin asetettuja säädöksiä, ilmoita asiasta Hoasille.

Lastenvaunuissa käytettävät materiaalit muodostavat voimakasta savua, joka leviää rapussa ylöspäin estäen mahdollisesti näin poistumisen rakennuksesta. Helsingin pelastuslaitos on testannut, että palavat lastenvaunut täyttävät nelikerroksisen kerrostalon portaikon savulla alle kahdessa minuutissa.

Huoltoyhtiö poistaa kiinteistön yleisissä tiloissa olevat sinne kuulumattomat tavarat. Rappuihin tai muualle hylätyt sohvat, patjat ja muut huonekalut poistetaan ilman erillistä varoitusta. Samoin esimerkiksi portaiden alle rakennetut kierrätyspisteet voidaan tyhjentää ilman erillistä varoitusta.

Huoltoyhtiö voi poistaa lastenvaunut palokuormana porraskäytävästä, mikäli asukas ei noudata kehotusta siirtää vaunut asianmukaiseen tilaan.

Jakamista odottavien mainospostikasojen tai postin jakamiseen tarkoitettujen kärryjen säilyttäminen porraskäytävässä on ehdottomasti kielletty. Nämä voidaan poistaa ilman erillistä varoitusta.

Jos asukkaalla on kynnysmattoja porraskäytävän puolella, voi huoltoyhtiö poistaa myös nämä. Kynnysmatto kuuluu asunnon sisäpuolelle.

Mikäli huomaat kiinteistölläsi palokuormaa, ilmoita asiasta Hoasille.

Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112. Ohjeet löytyvät myös sisäministeriön pelastusosaston sivuilta


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu