Skip to content
Etusivu Asuvalle Muutostyöt asunnossa

Asukkaalla ei ole lähtökohtaisesti asuinhuoneiston vuokralain nojalla lupaa suorittaa asunnossa mitään muutostöitä ilman vuokranantajan suostumusta (AHVL: 21 § Korjaus- ja muutostyöt sekä hoitotoimenpiteet). Jos Hoasin huoneistotarkastaja katsoo asuntotarkastuksen tai muun tarkastuksen yhteydessä asunnon pintojen vaativan kunnostusta, tilaa hän tarvittavat kunnostustyöt. Ellei kunnostustöitä ole tilattu, ovat asunnon pinnat sillä tasolla, jota asukas voi huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella vaatia (AHVL: 20 § Asuinhuoneiston kunto ja sen puutteellisuus).

Et voi vastaanottaa edellisiltä vuokralaisilta rakenteellisia muutoksia, jotka on tehty asuntoon ilman vuokranantajan lupaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asuntoon asennetut laminaattilattiat.

Ongelmaksi näissä tapauksissa nousee ylläpito ja korjausvastuu, sekä mahdolliset takuut. Puutteellisissa asennuksissa vastuuseen jää uusi asukas, joka on vastaanottanut tai jättänyt ilmoittamatta luvatta tehdyn virheellisen asennuksen.

Jos asunnossa on maalattuja tehosteseiniä sisäänmuuttaessasi, voit olla yhteydessä Hoasiin varmistaaksesi kuuluvatko ne asuntoon.

Et voi luovuttaa uudelle asukkaalle sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka olet tehnyt asuntoon ilman vuokranantajan lupaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asuntoon asennetut laminaattilattiat.

Jos olet asuessasi kiinnittänyt hyllyn tai vaikka taulutelevision seinään, irrota se ennen muuttoasi sekä paklaa ja hio jälki siistiksi.

Maalaus

Hoas ei suosita asunnon maalaamista itse, mutta jos päädyt omalla vastuullasi ja kustannuksellasi asunnon seinäpintoja maalaamaan, huomioithan alla olevat asiat, jotta vältät asiasta mahdollisesti koituvat kustannukset.

Jos suoritat asunnossa itse kunnostusmaalausta, ei sinulle makseta maalaukseen tarvittavista välineistä tai maaleista korvausta. Huolehdi, että maalauksen jälki on siistiä. Muun muassa lattialistat, katot, valokatkaisimet ja pistorasiat tulee suojata asianmukaisesti maalauksen ajaksi. Korjausmaalaus voidaan laskuttaa asukkaalta, jos poismuuton yhteydessä todetaan asukkaan tekemiä maalaustöitä, jotka eivät täytä Hoasin laatuvaatimuksia.

Suurin osa Hoasin asunnoista on maalattu maalarinvalkoisella (puolihimmeä). Osassa asunnoissa on myös Hoasin puolesta maalattuja tehosteseiniä, joita ei saa maalata valkoiseksi eikä sävyä muutenkaan muuttaa. Asuntoa ei myöskään saa maalata muun väriseksi kuin mitä asunto alkuperäisesti on. Hoasin asuntokuvauksissa on tiedot asunnon pinnoista, eikä asukas saa muuttaa omilla toimillaan asuntoa poikkeamaan tästä kuvauksesta.

Ovisilmä, turvalukko ja turvaketju

Hoas ei asenna eikä ylläpidä asunnoissa ovisilmiä, turvalukkoja tai turvaketjuja.

Asukas saa omalla kustannuksellaan asennuttaa ovisilmän ja/tai turvaketjun. Poismuutettaessa tulee ovisilmä/turvaketju jättää paikoilleen.

Hoas ei ota turvalukon avainta itselleen. Mikäli asennat asuntoon turvalukon on sinun huomioitava, että Hoasin ovenavauspalvelua ei voida suorittaa, mikäli turvalukko on päällä. Turvalukko tulee jättää auki mahdollista huolto- tai tarkastuskäyntiä varten. Poismuuttaessasi sinun on omalla kustannuksellasi poistettava asentamasi turvalukko sekä korjattava ja peitettävä turvalukosta aiheutuneet reiät ym. lukkoliikkeiden määrittelemällä turvallisella ja kestävällä tavalla. Mikäli turvalukkoa ei ole poistettu vuokrasopimuksesi päättyessä, laskuttaa Hoas sinulta lukon poistosta aiheutuneet kulut korvausvastuuhinnaston mukaisesti.

Sälekaihtimet

Hoas ei asenna eikä ylläpidä asunnoissa sälekaihtimia. Asukas saa omalla kustannuksellaan asennuttaa sälekaihtimet mutta poismuutettaessa ne tulee jättää paikoilleen. Mikäli asunnossa on edellisen asukkaan asentamat rikkinäiset sälekaihtimet tai rullaverhot, voidaan ne poistaa asunnosta kokonaan. Jos haluat ne poistettavaksi, tee vikailmoitus.


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu