Skip to content

Asukaskokous

Kaikilla kiinteistöillä järjestetään joka vuosi asukaskokous. Asukaskokouksen kutsuu koolle Hoas tai kiinteistön edellisvuoden asukastoimikunta. Asukaskokoukset pidetään alkuvuodesta. Asukaskokouksessa kiinteistölle muodostetaan asukastoimikunta ja valitaan yhteistyöelimen jäsen.

Asukaskokouksen kutsut

Asukaskokouskutsut lähetetään sähköpostilla kaksi viikkoa ennen kokousta. Pidä silmällä myös kiinteistösi ilmoitustaulua, jossa asukaskokouksesta voidaan tiedottaa jo aikaisemmin.

Asukaskokouksen kulku

Asukaskokouksessa sinulla on mahdollisuus kysyä paikan päällä mieltä askarruttavista asukastoiminnan asioista. Saat myös nopean yleisinfon siitä, mitä asukastoiminta on. Asukaskokous myös noudattelee samanlaisia kokousperiaatteita kuin asukastoimikunnan tulevat kokoukset. Pääset siis myös kokemaan, millaista toimikunnassa kokoustaminen periaatteiltaan olisi.

Asukastoimikunnan perustaminen

Kokouksen aikana kiinteistön asukkaista valitaan asukastoimikunnan jäsenet ja nimetään toimikunnalle puheenjohtaja. Puheenjohtaja toimii luottamushenkilönä asukkaiden ja Hoasin välillä. Muut toimikunnan mahdolliset roolit voi päättää asukastoimikuntalaisten omien kiinnostusten ja osaamisen mukaan.  Sama henkilö voi toimia useassa erilaisessa roolissa.

Muita mahdollisia rooleja asukastoimikunnassa on esimerkiksi:

  • Sihteeri, joka huolehtii kokouskutsuista, pöytäkirjasta ja sen puhtaaksikirjoittamisesta
  • Määrärahavastaava, joka huolehtii toimikunnan rahoista ja siitä, että asukastoimikunta käyttää rahoja jaon mukaisesti eikä ylitä vuosittaista budjettia.
  • Tiedotusvastaava, joka laatii tiedotteita kiinteistölle tai tiedotepyyntöjä Hoasille
  • Avainvastaava, joka vastaa yhteistilojen varausten hallinnoimisesta ja avainten lainaamisesta
  • Kerhotilavastaava
  • Kuntosalivastaava

Kuka voi liittyä asukastoimikuntaan?

Asukastoimikuntaan voi liittyä kuka tahansa yli 16-vuotias kiinteistön asukas, jolla on voimassa oleva vuokrasopimus kyseiseen Hoas-kiinteistöön. Samasta asunnosta voi tulla useampikin asukas mukaan toimikuntaan.

Jos haluat liittyä asukastoimikuntaan, mutta et pääse asukaskokoukseen, voit valtuuttaa täysi-ikäisen henkilön edustamaan itseäsi asukaskokouksessa. Voit myös liittyä asukastoimikuntaan ottamalla oman kiinteistösi asukastoimikuntaan yhteyttä myöhemminkin. Päätös asukastoimikuntaan liittymisestä kirjataan asukastoimikunnan kokouksen pöytäkirjaan, joka toimitetaan Hoasille.

Jos kiinteistölle ei muodosteta asukastoimikuntaa

Asukastoimikunnan perustaminen on täysin vapaaehtoista ja sen tarkoituksena on tarjota asukkaille mahdollisuus järjestää omalla kiinteistöllä erilaisia tapahtumia ja hankkia kaikkien asukkaiden käyttöön tarkoitettuja tavaroita. Jos kiinteistöllä ei asukaskokouksen aikaan ole asukastoiminnasta kiinnostuneita asukkaita, voidaan asukastoimikunta perustaa myöhemminkin vuoden aikana. Ole tällöin yhteydessä Hoasin asukastoimintaan, niin ohjeistamme sinut asukastoimikunnan perustamisessa alkuun.

Asukastoiminnan yhteyshenkilö

Asukastoimikunnan perustaminen vaatii vähintään kaksi jäsentä. Jos vain yksi asukas on kiinnostunut asukastoiminnasta, hänellä on kuitenkin mahdollisuus toimia asukastoiminnan yhteyshenkilönä kiinteistöllä. Yhteyshenkilö voi pitää hallussaan yhteistilojen avaimia ja lainata niitä asukkaille sekä toimia muuten Hoasin ja asukkaiden välisenä kanavana. Myös yhteyshenkilön pitää ilmoittaa, mihin ja miten häneen saa otettua yhteyttä, sekä Hoasille että kiinteistön muille asukkaille.


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu