Skip to content
Etusivu Uutiset Asumisen yhteistyöelin toimii asukkaiden vahvana äänenä

Asumisen yhteistyöelin toimii asukkaiden vahvana äänenä

Mikä on asumisen yhteistyöelin?

Asumisen yhteistyöelimeen valitaan vuosittain kahdeksan asukasjäsentä, jotka kehittävät opiskelija-asumisen arkea yhteistyössä Hoasin henkilöstön ja ylioppilaskuntien edustajien kanssa.

Yhteistyöelintä puheenjohtaa Hoasin asukas, joka toimii myös asukasedustajana Hoasin hallituksessa. Yhteistyölimellä on yleensä kahdeksan kokousta vuodessa, neljä keväällä ja neljä syksyllä.

Yhteistyöelimen jäsenet pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä asioita kokouksissa käsitellään. Viime kevään aikana keskusteltiin useista aiheista, mutta erityisesti keskityttiin kahteen teemaan: turvallisuus asumisessa ja kiinteistöillä sekä asukastoiminnan kehittäminen.

Muita keskusteltuja aiheita olivat mm. soluasumisen kehittäminen, jätehuolto sekä huoltotoimintojen vastuunjako. Yhteistyöelimessä asukkaat pääsevät konkreettisesti vaikuttamaan asumiseen ja nostamaan esille mahdollisia epäkohtia ja muita kehitettäviä asioita.

Turvallisuusteemat

Keväällä kokouksissa päätettiin perehtyä erityisesti asumisen turvallisuuteen. Esille nousivat muun muassa pelastusturvallisuus kiinteistöillä, rappumerkinnät sekä nykyiset ja tulevat avainjärjestelmät.

Poliittisen tilanteen muututtua nopeasti väestönsuojat nousivat keskusteluun koko yhteiskunnassa sekä myös Hoasin asukkaiden keskuudessa. Yhteistyöelin keskustelikin Hoasin väestönsuojelun yhteistyökumppanin kanssa suojien toiminnasta. Lisäksi Otaniemessä järjestettiin vapaaehtoinen perehdytys asukkaille oman talon väestönsuojan käyttöön.

Teemaan liittyen Hoasin kiinteistöjohtaja vieraili yhdessä kokouksessa ja vastasi samalla myös kysymyksiin kestävän rakentamisen kehittymisestä, ylläpidon ja huollon vastuista kiinteistöillä sekä kulkuavainten käytöstä.

Asukastoiminnan kehittäminen

Yhteistyöelimen jäsenet olivat keväällä mukana ideoimassa ja järjestämässä kaikille asukastoimikuntalaisille tarkoitettua koulutusta. Pitkästä aikaa lähitoteutuksena pidettyyn koulutusiltamaan osallistui kymmeniä asukastoimijoita monista eri Hoasin kohteista.

Tapahtumassa vaihdettiin kokemuksia hyvistä käytännöistä naapurustotoiminnan järjestämisessä sekä kerrattiin asukastoiminnan ohjeita. Lisäksi asumisen yhteistyöelimen jäsenet olivat mukana muokkaamassa asukastoimikunnille suunnattua kyselyä kiinteistöjen toiminnasta ja kunnosta.

Tänä vuonna aletaan kehittämään ideaa kummitoiminnasta, jossa entiset asukastoimikuntalaiset voivat olla asumisaikansa jälkeenkin auttamassa uusia toimikuntalaisia pääsemään alkuun oman naapurustonsa yhteistoiminnassa.

Miten pääsen mukaan?

Yhteistyöelimen asukasjäsenet valitaan vuosittain ja tämän vuoden valintakokous järjestetään marraskuussa. Ehdolle voi asettua minkä tahansa kiinteistön asukastoimikunnan jäsen, kuitenkin vain yksi jäsen kustakin toimikunnasta. Kaikille asukastoimikuntien jäsenille lähetetään kutsu valintatilaisuuteen.

Heräsikö kiinnostus lähteä asukastoimintaan? Jokaisessa kiinteistössä järjestetään alkuvuonna asukaskokous, jossa uusi toimikunta virallisesti muodostetaan. Mukaan järjestämään oman naapuruston toimintaa voi kuitenkin lähteä milloin tahansa.

Asukastoimikunnat ilmoittavat usein itsestään kiinteistön ilmoitustauluilla ja lisäksi monilta toimikunnilta löytyy Facebook-ryhmä tai sähköpostiosoite. Jos olet kiinnostunut tutustumaan naapureihisi asukastoiminnan kautta, löydät asukastoimikuntien yhteystiedot nettisivuiltamme.

Artikkelin kirjoittaja on Sanni Häkkinen, joka toimii nykyisen asumisen yhteistyöelimen puheenjohtajana sekä asukasedustajana Hoasin hallituksessa.


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu