Skip to content
Etusivu Uutiset Ensimmäinen asumisen foorumi ja vastuullisuustyö Hoasilla

Ensimmäinen asumisen foorumi ja vastuullisuustyö Hoasilla

Hoasin ensimmäinen Asumisen foorumi pidettiin 18. toukokuuta. Asumisen foorumin tarkoituksena on käydä kiinnostavaa asumiseen ja opiskelijoiden elämään liittyvää keskustelua sekä tarjota ylioppilas- ja opiskelijakuntien edustajille suora kanava keskustelulle Hoasin kanssa.

Paneelikeskustelu koronan vaikutuksesta opiskelijoihin

Päivä aloitettiin keskustelutilaisuudella, jonka aiheen oli koronan vaikutus opiskelijoihin ja opiskelija-asumiseen. Mukana keskustelussa olivat ympäristö- ja ilmastoministerinä äsken aloittanut Maria Ohisalo, THL:n KOTT21-tutkimuksen vastaava tutkija Suvi Parikka sekä opiskelija-asuntorakentamisen asiantuntija DI Jani Sillanpää.

Paneelikeskustelussa todettiin mm. se, että vaikka koronapandemia on helpottanut, opiskelijoiden elämässä on paljon muita jaksamiseen vaikuttavia epävarmuuksia. Asuminen nähtiin yhtenä keskeisenä keinona vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin ja muuttuvassa maailmassa tarpeellisia rohkeita kokeiluja asumisratkaisuissa peräänkuulutettiin.

Vastuullisuustyöpaja opiskelijakuntien kanssa

Keskustelutilaisuuden jälkeen opiskelijakuntien edustajien sekä Hoasin johdon kesken siirryttiin työpajatyöskentelyyn Hoasin vastuullisuuden kehittämiseksi. Työpajan teemaksi oli valittu vastuullisuus sen vuoksi, että isompi työ vastuullisuuden eri osa-alueiden kehittämiseksi on juuri lähdössä liikkeelle ja työpajan ideoita ja huomioita tullaan hyödyntämään siinä.

Työpajassa käsiteltiin vastuullisuutta erityisesti rakentamisen ja korjausrakentamisen, sosiaalisen vastuun sekä asumisen palveluiden kannalta. Esiin nousivat mm. rakentamisen materiaalivalinnat, muuntojoustavuus, kestävyyden mittarit, asumistaitojen tukeminen, turvallisen asumisilmapiirin edellytykset, kierrätysmahdollisuudet sekä kulkuvälineiden ja tavaroiden yhteiskäytön potentiaali.

Hoasin vastuullisuustyön tilanne ja eteneminen

Olemme päivittäneet vastuullisuusraporttimme keväällä 2022.  Lisäksi kehitämme parhaillaan yhdessä Ramboll Oy:n kanssa kestävän liikkumisen ratkaisupalettia, jolla vaikutetaan myönteisesti asukkaiden ympäristövastuullisuuteen ja liikkumismahdollisuuksiin sekä kiinteistöjen tilaratkaisuihin. Kaikkia vastuullisuustyön palasia yhdistävän kokonaisvaltaisen vastuullisuusstrategian laatiminen aloitetaan vuonna 2023.


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu