Skip to content
Etusivu Uutiset Ideoimme asukkaiden kanssa keinoja sujuvampaan soluasumiseen

Ideoimme asukkaiden kanssa keinoja sujuvampaan soluasumiseen

Kutsuimme marraskuussa joukon soluasukkaita ideoimaan kanssamme keinoja soluasumisen helpottamiseksi. Kaksipäiväisessä työpajassa pyrimme tunnistamaan asioita, jotka hankaloittavat soluasumisen alkuvaihetta, ja löytämään keinoja näiden ratkaisemiseksi. Haluaisimme, että soluasunto tuntuisi kodilta heti alusta alkaen.

Syntyi kolme ehdotusta mukavampaan soluasumiseen: Fiilismittari, Hoas-match 2.0 ja Asukasprofiili. Ehdotukset lähetettiin helmikuussa Hoasin soluasukkaiden arvioitaviksi ja äänestettäviksi. Asukkaat äänestivät hyödyllisimmäksi ehdotukseksi Asukasprofiilin. Se sai 52 prosenttia äänistä, joita annettiin yhteensä 448. Tässä alla ehdotukset ja asukkaiden kommentteja niihin.

Fiilismittari

Soluasukkaat saavat noin kuukauden välein täytettäväkseen lyhyen kyselyn, jolla kartoitetaan kunkin soluasunnon ilmapiiriä. Asukkaat saavat mittarin kautta palautetta yhteiselon sujumisesta kämppisten kanssa, ratkaisumalleja ristiriitatilanteisiin sekä kanavan, jota kautta olla yhteydessä Hoasin asukasneuvontaan. Samalla Hoas saa arvokasta tietoa asukasviihtyvyydestä. Kysymykset koskevat erityisesti aihealueita, joiden tiedetään aiheuttavan kitkaa soluasunnoissa: asunnon siivousta, yörauhaa ja asukkaiden välistä kommunikaatiota.

Fiilismittari

Ehdotusta kommentoitiin näin

Näppärä idea!

Pahinta soluasumisessa on, kun vierailijoiden ja siivouksen määrän käsitteet eivät kohtaa.

Fiilismittari kuulostaa luotettavimmalta.

Asukasprofiili olisi hyvä kokeilu mutta olen skeptinen siitä, kuinka aitoja asukkaat ovat omista asumistottumuksistaan. Hoas-match kuulostaa myös hyvältä kokeiluvaihtoehdolta.

Hoas-match 2.0 – Jokaisella solulla on väliä

Asunnon hakemisen yhteydessä hakija listaa tärkeimmät kriteerit soluasunnolle ja saa selattavakseen ja valittavakseen asuntoja, jotka sopivat parhaiten juuri hänelle. Hakija jättää hakemuksen soluasuntoon, joka vastaa parhaiten hänen toiveitaan.

Hoas-match 2.0

Ehdotusta kommentoitiin näin

Tästä swaippailusta olisi jotain iloakin!

Tämä on mielestäni paras, koska jo aiemmin asetuneet asukkaat ovat olleet määrittämässä yhteiset käytännöt.

Esim. nyt meillä on porukka, josta kaikki ovat sitoutuneet hiljaisuuteen ja korkeaan siisteystasoon. Olisin itse soluun hakeutuessa toivonut tietäväni tämän etukäteen, jotta olisin voinut kertoa että juuri tällaiseen haluan.

Sokkona muuttaminen on ensimmäinen kompastuskivi soluasumisen miettimisessä

Kaikki vaihtoehdot hyviä ja tuovat työkaluja soluasumisen haasteisiin eri näkökulmista. Hoas-match 2.0 kuitenkin oma suosikki, sillä pureutuu eniten siihen suureen epävarmuuden aiheuttajaan eli sokkona muuttamiseen tietämättä mitään asunnosta tai asukkaista. Sokkona muuttaminen on ensimmäinen kompastuskivi soluasumisen miettimisessä ja muuttamalla sitä myös muut haasteet voivat lieventyä. Upeita ehdotuksia kuitenkin kaikki kolme!!

Asukasprofiili – Ihmiset tekevät asunnosta kodin

Hakija tekee itsestään hakijaprofiilin asuntoa hakiessaan. Profiilia verrataan asukkaiden vastaaviin profiileihin ja hakijalle tarjotaan huonetta asunnosta, jonka asukkaiden elämäntyyli sopii parhaiten yhteen hakijan odotusten kanssa. Profiilin kautta soluasunnon nykyiset asukkaat pääsevät myös tutustumaan uuteen asukkaaseen etukäteen – yksityisyyttä vaarantamatta.

Asukasprofiili

Ehdotusta kommentoitiin näin

Mahdollisuus löytää pitkäaikaisia kämppiksiä

Asukkaiden tiheä vaihtuminen ja se, ettei uusiin kämppiksiin pysty mitenkään vaikuttamaan, on yksi stressaavimpia asioita soluasumisessa. Mahdollisuus löytää pitkäaikaisempia kämppiksiä ja sellaisia asukkaita, joiden käsitys yhteisasumisesta on samanlainen, olisi merkittävä parannus nykyiseen.

Tärkeintä on samanhenkinen porukka

Entisenä soluasujana kaikki ideat kuullostavat hyviltä. Tärkeintä mielestäni on kuitenkin, että ihmiset ovat saman henkistä. Se helpottaa kommunikaatiota ja lisää kodin tuntua.

Oispa tällänen

Asukasprofiili on älyttömän hyvä idea, jonka näkisin käytössä mielelläni!

Kysely, jossa kartoitettaisiin mm. vuorokausirytmiä, tupakointia, siisteyttä ja juhlimista, olisi varmasti hyödyksi.

Hoas-match 2.0 ja asukasprofiili toimisivat yhdessä

Näin hakija saisi mahdollisimman paljon etukäteistietoa kanssaeläjistä.

Tietäis että on heti jotain yhteistä

Ois tosi jees jos kaikki solussa asuvat vaikka harrastais jotain samaa tai ois queer tai haluis järjestää yhteisiä bileitä! Tietäis et on heti jotain yhteistä 🙂

It is important to live with people that share some basic living ideals.

An important thing to know is whether tenants want or not to develop a relationship with their flatmates. It doesn’t really need to mean if they are willing to become close friends, but at least to know if people is happy with having coffees and conversations in common areas of the flat, or whether the they prefer to close the doors when they know someone else just got in the flat and are not willing to even say good morning.

This is a great idea

Only problem you would need to solve is: how to make people write truthfully about themselves without exaggerating their strenghts and minimizing their weaknesses.

Tenants with the same lifestyle is a great idea

I think placing tenants with the same lifestyle is a great idea and limits the small irritations more 🙂

Kaikkien äänestäneiden kesken arvottiin 5 kappaletta 20 euron Wolt-lahjakorttia. lahjakortit arvottiin 3.3. ja voittajille ilmoitettiin henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille arviointiin osallistuneille!

Kuinka tästä eteenpäin?

Kuten äänestäneiden asukkaiden kommenteissakin tuli ilmi, hyödyllisintä on ottaa jatkokehitykseen osasia näistä kaikista kolmesta konseptista. Hoasin digitaalisia järjestelmiä ollaan uudistamassa tänä vuonna ja sen myötä asunnon hakemiseen ja tarjoamiseen liittyviä tapoja muutetaan. Tavoitteena on tarjota hakijoille enemmän tietoa asunnoista etukäteen.

Asumisen aikaista viihtyvyyttä alettiin kartoittamaan systemaattisesti asukaskyselyin joulukuussa. Kyselyitä lähetetään kuukausittain valittuihin kiinteistöihin. Helmikuun loppuun mennessä saatujen tulosten mukaan soluasukkaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä asumiseensa!


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu