Skip to content
Framsida Nyheter Hyresgästerna kläckte idéer om smidigare boende

Hyresgästerna kläckte idéer om smidigare boende

I november inbjöd vi ett gäng hyresgäster i delade bostäder till att medverka i en idéstorm i syfte att underlätta boendet i delade bostäder. I en tvådagars workshop försökte vi identifiera sådant som försvårar boendets inledningsfas och hitta metoder för att överkomma dessa svårigheter. Vi skulle vilja att delad bostad genast från början känns som ett hem.

Tre förslag till trivsamt boende utkristalliserades: Feelismätare, Hoas-match 2.0 och Hyresgästprofil. Förslagen skickades i februari ut till hyresgästerna i Hoas delad bostäder för utvärdering och omröstning. Hyresgästerna röstade fram Hyresgästprofil som det mest användbara förslaget. Det fick 52 procent av de sammanlagt 448 rösterna.

Feelismätare

Hyresgäster i delade bostäder får ungefär en gång i månaden en kort enkät att fylla i, för kartläggning av klimatet i varje enskild kompislägenhet. Via mätaren får hyresgästerna återkoppling om hur samlivet med andra hyregästerna fungerar, modeller för hur krissituationer kan lösas och en kanal för kontakt med Hoas hyresgästrådgivning. Samtidigt får Hoas värdefull information om hur hyresgästerna trivs. Frågorna handlar främst om sådana ämnesområden som är kända för att skapa friktion i delad bostad: städning av lägenheten, nattligt lugn och kommunikationen hyresgästerna emellan.

Feelismätare

Hoas-match 2.0 – Varje beståndsdel har betydelse

I samband med bostadsansökan räknar den sökande upp sina viktigaste kriterier för lägenheten och får bläddra och välja bland de lägenheter som passar just hen bäst. Sökanden lämnar in en ansökan för just den bostaden som bäst motsvarar hens önskemål.

Hoas-match 2.0

Hyresgästprofil – Människorna gör lägenheten till ett hem

I samband med bostadssökningen skapar sökanden en profil av sig själv. Denna profil jämförs med hyresgästernas motsvarande profiler och sökanden erbjuds rum i en lägenhet där hyresgästernas livsstil bäst överensstämmer med hens förväntningar. Via profilen kan lägenhetens nuvarande hyresgäster också på förhand bekanta sig med den nya hyresgästen – utan risk för den personliga integriteten.

Hyresgästprofil

Bland alla som röstat lottades 5 stycken Wolt-presentkort à 20 euro. Presentkorten lottades ut 3.3. och vinnarna har informerats personligen. Vi tackar alla som deltog i omröstningen!

Hur går vi vidare?

Bäst är det att för vidareutveckling plocka delar ur alla tre koncepten, vilket också framgick av hyresgästernas kommentarer. Hoas digitala system förnyas i år och i det sammanhanget ändras rutinerna i samband med att man ansöker om och erbjuds. Målet är att ge de sökande mer förhandsinfo om lägenheterna.

Boendetrivseln har sedan i december regelbundet kartlagts med hjälp av hyresgästenkäter. Varje månad skickas enkäter ut till utvalda fastigheter. Vid utgången av februari visade resultaten att hyresgäster i delad bostäder är nöjdast av alla med sitt boende!


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit