Skip to content
Etusivu Uutiset Hae asukasedustajaksi Hoasin hallitukseen!

Hae asukasedustajaksi Hoasin hallitukseen!

Asumisen yhteistyöelin hakee puheenjohtajaa, joka toimii samalla Hoasin hallituksen jäsenenä toimikaudella 2022–2023. Lue lisää yhteistyöelimen laatimasta alla olevasta hakuilmoituksesta ja hae paikkaa viimeistään 28. lokakuuta 2021.

Hakuilmoitus Hoasin hallituksen jäsenen tehtävään

Hae asukasedustajaksi Hoasin hallitukseen!

Asumisen yhteistyöelin hakee puheenjohtajaa, joka toimii samalla Hoasin hallituksen jäsenenä toimikaudella 2022–2023.

Hoasin hallituksen tehtävänä on ohjata Hoasin operatiivista toimintaa ja vastata Hoasin taloudenhoidon valvonnan tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä. Sääntöjen mukaan hallitus vastaa säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus mm. valitsee toimitusjohtajan ja ohjaa hänen työtään sekä päättää Hoasin strategiasta ja muista ohjaavista toimista. Luottamustoimen hoitaminen kunnialla edellyttää, että hallituksen kokousten lisäksi hallituksen jäsen osallistuu myös muihin Hoasin hallinnon ja sidosryhmien tilaisuuksiin. Hoasin hallituksen jäsenyys on vastuullinen luottamustoimi, josta maksetaan palkkio.

Hoasin sääntöjen mukaan hallituksen enimmäiskoko on 10 jäsentä ja heistä yksi on asukkaiden edustaja, jonka nimeää asumisen yhteistyöelin. Hoasin hallituksessa toimii eri alojen asiantuntijoita, joilla on usein omaa opiskeluaikaista ylioppilaskunta- tai opiskelijakuntataustaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkien edustajina on usein poliitikkoja.

Hoasin asumisen yhteistyöelin toimii linkkinä Hoasin, asukkaiden sekä ylioppilaskuntien välillä. Yhteistyöelimen jäseniä valitaan vuosittain 8 sekä 2 varajäsentä. Jäsenet ovat useimmiten omien asukastoimikuntiensa aktiiveja. Yhteistyöelimen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokousten koollekutsuminen ja valmistelu, yhteistyöelimen jäsenten tiedottaminen ja kuuleminen sekä toiminnan kehittäminen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää voimassa olevaa vuokrasopimusta Hoasilla, läheisiä kontakteja opiskelijamaailmaan ja yhteistyökykyä. Odotamme myös motivoitunutta ja sitoutunutta otetta tehtävien hoitamiseen aktiivisesti kahden vuoden toimikauden ajaksi. Hoasin toimintaympäristön tuntemus sekä kokemus hallitustyöskentelystä, ryhmän johtamisesta sekä asukastoiminnasta katsotaan eduksi.

Toivomme hakemuksia eritaustaisilta henkilöiltä. Vapaamuotoinen, maksimissaan yhden sivun mittainen hakemus sekä CV pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen hoas@test.test.dev.hoas.fi viimeistään 28.10.2021. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan etunimet, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Asumisen yhteistyöelin nimeää jäsenen Hoasin hallitukseen kokouksessaan 9.11.2021.

Tutustu Hoasin sääntöihin täällä:
https://dev.hoas.fi/hoas/hallinto/

Lisätietoja suoraan työryhmän jäseneltä:
Julia Harjanne harjannejulia[at]gmail.com 0456075966


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu