Skip to content
Framsida För hyresgästen Vatten och dränering

Vatten och dränering

Rengöring av badrummets vattenlås

Rengöringen av toalettstolen och badrummets vattenlås är hyresgästens ansvar och bör göras regelbundet. Ett vattenlås som kräver rengöring kan börja lukta och täppas till.

Så här rengör du ett vattenlås:

 • Placera en hink under vattenlåset eftersom det kan rinna ut smutsigt vatten när låset öppnas.
 • Öppna vattenlåsets skyddsplugg och ta tillvara tätningen. Det finns olika sorters vattenlås men oftast öppnas de genom att man vrider upp dem.
 • Rengör rören från löst skräp genom att använda en rensare eller med fingrarna, om möjligt.
 • Lägg tillbaka tätningen och vrid skyddspluggen på plats.
 • Spola vatten i handfatet och kontrollera att vattenlåset inte läcker.

Gamla vattenlås kan ha blivit sköra och kan vara svåra att öppna eller kan brista när man skruvar dem tillbaka. Gamla tätningar kan också gå sönder när man rengör vattenlåset. Gör i så fall en felanmälan där du beskriver situationen. Du kan även lämna in en felanmälan om du inte på egen hand kan lösa situationen. Uppge i så fall i felanmälan vilka åtgärder du vidtagit så att felanmälan så fort som möjligt kan vidarebefordras till servicebolaget.

Stopp i köksavloppet

För att lösa upp stopp i kökets vattenlås ska man använda för detta ändamål avsedda propplösare (t.ex. Kodin Putkimies eller Mr Muscle). Vattenlåset eller avloppet kan demonteras. Om stoppet i köket inte löses upp med hjälp arv propplösaren ska du göra en felanmälan till Hoas.

Hushållsavfall hör inte hemma i avloppet och kan orsaka allvarliga blockeringar över tid. Om det under servicebesöket konstateras att blockeringen till exempel orsakats av matrester eller ett fel demonterat/monterat vattenlås eller avlopp, debiteras du för serviceföretagets besök.

Rengöring av golvbrunn

Att rengöra golvbrunnen är hyresgästens ansvar och bör göras regelbundet. En golvbrunn som inte rengjorts på länge kan börja lukta och täppas till. I sådana fall kan det bli kvar vatten på golvet efter duschen. Fuktiga och varma platser är en utmärkt grogrund för mikrober, vilket innebär att du bör använda gummihandskar när du rengör golvbrunnen.

Man kan lägga ett filter av nät under golvbrunnens lock som samlar upp skräp, och som sedan är lätt att rengöra.

Så här rengör du en golvbrunn:

 • Avlägsna golvbrunnens lock. Om locket är svårt att lossa kan du till exempel använda en skruvmejsel som hjälpmedel.
 • Avlägsna hår och skräp från golvbrunnen.
 • Tvätta golvbrunnens väggar med en gammal diskborste och tvättmedel. Avlägsna det skräp och smuts som lossnar från golvbrunnens väggar.
 • Rengör golvbrunnens lock och placera det tillbaka på plats.
 • Det är möjligt att golvbrunnen luktar under eller efter rengöringen. Du kan neutralisera lukten genom att använda ättika. Häll först några liter rent vatten i golvbrunnen och vänta en stund.
 • Häll sedan ett par deciliter starkvinsättika i golvbrunnen och låt verka, till exempel över natten. Det kan bli kvar en lukt av ättikan i badrummet, men den försvinner efter ett tag.

Om rengöringen inte hjälper och stoppet är djupare ner i avloppet ska du göra en felanmälan. Uppge i felanmälan vilka åtgärder du själv redan har tagit för att lösa problemet.

Vad får man lägga i avloppet

Lägg inte skräp i toalettstolen, eftersom de hamnar på en deponi eller fastnar i rören. Tilltäppta rör kan i värsta fall leda till att avloppsvatten stiger upp i din eller någon grannes bostad.

Inte heller fett hör hemma i avloppen. Fett som hälls i avloppen orsakar efter en längre tid en fettblockering. På grund av blockeringen kan avloppsvattnet inte rinna bort som planerat, utan återvänder tillbaka till fastigheten. Detta kan orsaka en allvarlig vattenskada. Dessutom kan fett som hamnar i avloppet locka råttor.

Absorbera små mängder matfett i hushållspapper och kassera papperet i bioavfallet. Större mängder kan man hälla till exempel i en tom mjölkkartong och slänga i blandavfallet. Matrester som samlats i diskhon kan till exempel samlas upp med hushållspapper och läggas i bioavfallet.

Tvätt- eller diskmaskin i en ny bostad

Hoas bostäder är aldrig färdigt utrustade med disk- eller tvättmaskin. Om bostaden har en, har den blivit kvar från föregående hyresgäst. Om du vill behålla maskinen, ber vi dig se till att alla anslutningar sitter på plats och att du har en giltig hemförsäkring. I samband med utflyttningen från bostaden bör du avlägsna maskinen från bostaden samt se till pluggarna för inlopps- och utloppsrören. Hoas ansvarar inte för eventuell service av tvättmaskinen om den går sönder. Om du inte vill behålla maskinen, ber vi dig fylla i en felanmälan via Hoas webbplats, så vi kan beställa service för att avlägsna maskinen.

Några av Hoas nybyggda fastigheter har redan en diskmaskin installerad.

Installation av en tvätt- eller diskmaskin

Om bostaden har behövliga anslutningar, kan du installera en egen tvätt- eller diskmaskin, om du så önskar. I avsaknad av anslutningar får du inte installera en egen tvättmaskin i bostaden. Hoas installerar inte heller anslutningar om de saknas.

Användning av tvättmaskin förutsätter alltid en hemförsäkring. Söndriga tvättmaskiner, anslutningar och slangar kan ofta leda till vattenskada. Av denna anledning bör installationen av eventuella maskiner alltid ske av professionella VVS-tekniker. Under diskmaskiner bör det alltid placeras ett läckageskydd. Lämna aldrig en tvättmaskin påslagen om du inte är hemma. Stäng alltid tvättmaskinens vattenkran efter användning.

Pluggar för inlopps- och utloppsrör

Var noga med att lägga tillbaka pluggarna för inlopps- och utloppsrören när du flyttar ut. Bostadsinspektören lämnar pluggar i bostaden, men om dom av någon orsak inte passar, är det hyresgästens ansvar att skaffa nya pluggar som passar. Det är bäst att spara pluggarna i samband med installationen av tvättmaskinen.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit