Skip to content
Framsida För hyresgästen Elektricitet och belysning

Det är hyresgästens ansvar att byta ut utbrända glödlampor i både hemmets utrustning och sina egna lampor. Det är också hyresgästens ansvar att inspektera säkringarna och, vid behov, byta ut en säkring.

Säkringar

Säkringens eller proppens avsikt är att skydda dig från en olycka om det uppstår ett allvarligt fel i någon apparat som du använder. Dessutom kan säkringen fatta eld om den blir överbelastad. Överbelastning kan leda till att elledningarna överhettas vilket i sin tur kan leda till brand. Elen kan också fungera i begränsad utsträckning om du har hemma/borta-strömbrytaren i fel position eller ditt badrums jordfelsbrytare har lösts ut.

Det är hyresgästens ansvar att byta ut eller koppla tillbaka säkringen. Om säkringen upprepade gånger löser ut kopplar du bort all utrustning och lampor och försöker ansluta dem till elnätet i taget. Om ingen enskild apparat orsakar problem ska du koppla apparaterna tillbaka till nätet och kontrollera om det är apparaternas mängd som orsakar överbelastningen. Om du inte hittar en orsak till att säkringarna hela tiden löses ut ska du göra en felanmälan till Hoas.

Smältsäkring

Om din bostad har smältsäkringar lönar det sig att kontrollera storleken på dem redan på förhand och införskaffa några säkringar för säkerhets skull.

Instruktioner för kontroll och byte av smältsäkring

Kontrollera först vilken säkring det är som har lösts ut. Ofta finns det en färgad bricka i ändan på säkringen som faller ut när säkringen har lösts ut. Brickan är vanligtvis röd. Brickan lossar inte alltid och därför måste man ibland lokalisera säkringen som har lösts ut genom att testa sig fram.

  • Stäng av strömmen från proppskåpets huvudavbrytare. Kontrollera att propphuven (proppen som omger säkringen) är hel. Om porslinet har gått sönder ska du göra en felanmälan till Hoas där du uppger att propphuven har gått sönder. I det här fallet ska du inte byta säkringen själv.
  • Skruva loss säkringen och propphuven. Om säkringen inte lossnar tillsammans med propphuven ska du skruva tillbaka propphuven och försöka på nytt.
  • Kontrollera säkringens storlek och byt ut den mot en motsvarande. Säkringens nominella märkström/tillåtna belastning/identifieringsfärg: 6 A / 1400 W / grön; 10 A / 2300 W / röd; 16 A / 3700 W / grå; 20 A / 4600 W / blå
  • Skruva tillbaka säkringen och propphuven.
  • Slå på strömmen från huvudbrytaren.

Bredvid säkringen brukar det oftast stå skrivet till vilket utrymme eller apparat säkringen är kopplad. Det kan, speciellt i gamla fastigheter, hända att anteckningen inte stämmer, så byte av säkringen kan löna sig även om det ser ut som om den säkring som lösts ut är kopplad till fel utrymme. Mer information finns på Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) hemsida.

Automatsäkring

Om en automatsäkring lösts ut ska du i proppskåpet justera brytarens position. Elen återställs när brytaren ändras till läge I. Säkringar i läge 0 har lösts ut.

Om en automatsäkring har lösts ut på grund av överbelastning kan det hända att säkringen inte genast fungerar, utan säkringens mekanism måste svalna en stund innan den är funktionsduglig.

Hemma/borta-brytaren

Med hemma/borta-brytaren kan man begränsa användningen av el och energi när ingen bor i bostaden eller när hyresgäster exempelvis är bortresta en längre tid. Om du flyttar till en ny bostad där elen inte fungerar lönar det sig att kontrollera denna brytare.

Om elen verkar fungera bristfälligt trots att säkringarna och jordfelsbrytaren är intakta, lönar det sig att kontrollera hemma/borta-brytaren. Hemma/borta-brytaren ser vanligtvis ut som en brytare för belysning.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren är ett extra skydd som kan finnas i nyare bostäder som tillägg till säkringarna. Jordfelsbrytaren är ofta belägen i badrummets väggkontakt.

Om till exempel din tvättmaskin inte får el kan orsaken vara att jordfelsbrytaren har aktiverats. Det lönar sig därför att utöver säkringarna kontrollera jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren aktiveras på nytt lönar det sig att kontrollera om det är maskinen som orsakar detta.

Jordfelsbrytaren borde testas med jämna mellanrum, exempelvis en gång i kvartalet. Väggkontakten har en testknapp som borde aktivera felbrytaren. När väggkontakten har testats ska den återställas till läge I.

Takdosa med sockerbit

Äldre bostäder har ofta en takdosa med en sockerbit, till vilken lampan kopplas. En takdosa försedd med sockerbit inkluderar en skyddsplatta, en krok och en sockerbit. Innan du kopplar en lampa bör du kontrollera att takdosan inte är strömförande. Lampan hängs från kroken. Lampans två ledningar placeras i sockerbitens hål och spänns fast med skruvarna i sockerbiten.

Takdosa med lamputtag

Bostadens takdosa kan vara försedd med ett lamputtag färdigt utrustat med ett eluttag och en krok. I detta fall hängs lampan från kroken och kopplas till väggkontakten.

Hoas rekommenderar att hyresgästen inte tar isär eller ändrar på bostadens takdosa, utan alltid väljer en lämplig armatur. Om hyresgästen ändå gör ändringar är det på hyresgästens ansvar att se till att takdosan ändamålsenligt och säkert kopplas tillbaka, vid behov med hjälp av en elektriker. Om takdosan är defekt eller bristfällig när hyresgästen flyttar ut, kan Hoas debitera för reparationskostnaden. Om du nyligen har flyttat till en bostad och takdosorna är felaktiga ber vi dig göra en felanmälan till Hoas.

Lysrör och glimtändare

Det är hyresgästens ansvar att byta lysrör.

Om lysröret slocknar ska du avlägsna plastskyddet och lösgöra lysröret genom att vrida det och dra ut det ur stommen. Vid byte av lysrör lönar det sig att samtidigt byta glimtändare. En defekt tändare kan antingen orsaka att lampan blinkar eller att lampan överhuvudtaget inte tänds. Glimtändaren finns i lysrörets stomme. Den är en liten vit cylinderformad komponent. Glimtändaren lossas genom att trycka lätt på den och vrida den.

Ett lysrör installeras genom att man placerar lysrörets stift i dess fäste och vrider om ett kvarts varv. Om fästena inte är rätt placerade kan de försiktigt flyttas lite. Det finns risk för elektrisk stöt i fästena. Om lampan vrids för mycket eller för lite kan det hända att den inte fungerar. Om lampan inte tänds efter bytet kan du försöka rotera den något. Placera slutligen tillbaka lampskyddet.

Lysrör får inte kasseras som blandavfall utan bör föras till en affär som säljer lysrör, en återvinningsstation för hemelektronik eller en återvinningsstation för farligt avfall.

Byte av en utbränd lampa

Det är hyresgästens ansvar att byta ut utbrända lampor både i hemmets utrustning och sina egna armaturer. Hyresgästen ska också själv byta lamporna i ugnen och kylskåpet. Försäkra dig alltid om att nya lampor, lysrör och tändare är av rätt modell.

Nya och nyrenoverade fastigheter kan ha LED-lampor i bostäderna som inte kan bytas ut av hyresgästerna själva. Om LED-lampan i din bostad behöver bytas, ber vi dig fylla i en felanmälan till Hoas.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit