Skip to content
Framsida För hyresgästen Boendeverksamhet Boendekommitténs instruktioner och formulär

Färdiga anpassningsbara formulär, inbjudningar samt boendekommittéernas ersättningsprislista och anslagstabell har gjorts upp för boendekommittéernas användning. Språkversionerna finns i samma dokument.

Fyll i formuläret helst med en dator eller med tydlig handstil. Handlingarna ska alltid undertecknas antingen för hand eller på dator. Man ska antingen ta en kopia av de ifyllda formulären eller också fylla i två versioner, varvid en kopia till exempel kan förvaras i fastighetens klubbrum. Hyresgästerna har genom att bekanta sig med protokollet i klubbrummet möjlighet att lära sig mer om verksamheten.

Boendekommittéerna kan varje januari fylla i en verksamhetsrapport och verksamhetsplan som styr boendekommittén under året. Hoas ska förses med nyckel- och föremålsinventarier. Inventarierna ska lämnas in till Hoas före slutet av januari för att få tillgång till årets anslag.

Hur kan man kontakta

Om du är intresserad av boendeverksamheten, ber vi dig vänligen kontakta din egen fastighets boendekommitté. Angående ärenden som gäller den egna boendekommittén, såsom till exempel kommande evenemang och bokandet av klubbrummet, lönar det sig att vara i direkt kontakt till den egna boendekommittén. Angående allmänna ärenden som gäller boendekommittéer kan man kontakta Hoas Boendeverksamhet asukastoiminta[at]test.test.dev.hoas.fi, såsom också om fastigheten inte har en aktiv boendekommitté.

Boendekommitténs instruktioner

När boendekommittén lånar ut nycklar till hyresgästerna

Inventering

Boendekommitténs ersättningsprislista

Om nyckeln förloras eller överlåts utan tillstånd, dras kostnaderna för serieiseringen av från kommitténs anslag.

Boendekommitténs anslag


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit