Skip to content
Framsida Nyheter Bastun varm tills vidare – stängs av om elläget försämras

Bastun varm tills vidare – stängs av om elläget försämras

Tills vidare kommer basturna att värmas normalt. Vid ökad sannolikhet för elbrist ökar övergår vi till inskränkta bastutider (t.ex. joggningsbastu, beroende på boendekommitténs beslut).

Tack vare den senaste tidens milda och blåsiga väder är risken för elbrist i Finland nu betydligt mindre. Därför kommer basturna framöver att värmas i enlighet med de normala bokningsbara tidtabellerna.

Endast vid kännbart ökad risk för elbrist tillämpas möjligheten för boendekommittén i respektive fastighet att ta i bruk undantagstider för bastubad.

Till en början var planen att stänga basturna för hela vårvintern men nu är en lindring möjlig.

En veckas varsel för eventuella ändringar i bastutiderna

Om sannolikheten för elbrist ökar och bastutiderna måste inskränkas meddelar vi om saken minst en vecka i förväg.

För vissa fastigheter har basturenovering avtalats med boendekommittén. Dessa bastur är därför ur bruk. I dessa fall får fastighetens hyresgäster separat information.

Sannolikheten för elbrist under uppsikt

Med elbrist avses en situation där den tillgängliga elen i Finland inte räcker till för att täcka förbrukningen.

Elbrist kan framför allt uppstå på grund av långvarig köld och plötsliga störningar i kraftverk eller kraftledningsnät.

Vi följer med utvecklingen. I det fall att sannolikheten för elbrist i Finland ökar övergår vi till undantagsarrangemang för om bastuuppvärmningen.

Fortfarande viktigt spara på el

Trots att sannolikheten för elbrist har minskat är det fortfarande viktigt att var och en är återhållsam i sin elförbrukning. Många bäckar små gör en stor å.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit