Skip to content
Framsida Nyheter Vi fördömer skarpt Rysslands angrepp och visar vårt stöd för Ukraina

Vi fördömer skarpt Rysslands angrepp och visar vårt stöd för Ukraina

Vi fördömer skarpt Rysslands angrepp mot Ukraina. Vi vill visa vårt stöd och vår medkänsla med Ukraina och dess befolkning. Vi utreder möjligheter att erbjuda ett begränsat antal lediga bostäder för eventuell nödinkvartering av ukrainska flyktingar.

Den senaste tidens händelser i Europa har varit omstörtande och orättfärdiga. På beslut av Rysslands statliga ledning har Ukraina blivit föremål för en förnuftsvidrig och oprovocerad militär attack. Den ryska staten försöker fördunkla det som har hänt och förvanskar sanningen om Ukraina. Säkerhetsläget i Europa är radikalt förändrat.

På Hoas och i hela Finland är vi skakade av händelseutvecklingen. Vi vill visa vårt stöd och vår medkänsla med Ukraina och dess befolkning. Vi fördömer skarpt Rysslands angrepp mot Ukraina. Ryssland måste omedelbart avbryta alla krigshandlingar och respektera Ukrainas suveränitet och statliga gränser.

Alla ukrainare är naturligtvis oroliga för sin egen och sina närmastes säkerhet och för sitt lands öde och framtid. I Finland, Europa och hela världen känner vi oro för den riktning utvecklingen har tagit. I huvudstadsregionen och som hyresgäster hos Hoas finns det också ukrainska studenter. De befinner sig i en fruktansvärd situation. Ukrainska studenter i Finland vet inte nödvändigtvis var deras släktingar och vänner befinner sig och har råkat ut för eller hur det har gått för föräldrarna eller för släktingar som konkret deltar i kriget. Vi utreder stiftelsens möjligheter att erbjuda ett begränsat antal lediga bostäder för eventuell nödinkvartering av ukrainska flyktingar.

Samtidigt som vi fördömer den ryska statens agerande måste vi förstå att ryska studenter som bor i Finland inte är delaktiga i det som hänt, varken i besluten eller i krigshandlingarna. Också för dem kan den uppkomna situationen vara besvärlig. Inom Hoas litar vi på att alla ser med entydigt fördömande på de militäraktioner som har riktats mot Ukraina. Vi vill också betona varje studerande och hyresgäst hos Hoas ska bemötas jämbördigt och att vi inte accepterar att någon diskrimineras eller behandlas illa på grund av till exempel sin nationalitet.

I krig finns det aldrig någon segrare. I krig förlorar alla. Var och en av oss står nu inför en ny världspolitisk situation. Hos oss alla ger detta upphov till oro för vilken riktning kriget i Ukraina ska ta och vilka följder det kan få. Vi vill påminna om att den som upplever oro eller rädsla kan få samtalshjälp hos till exempel Mieli ry: mieli.fi/sv/stod-och-hjalp. Också Nyyti ry erbjuder stöd och hjälp: www.nyyti.fi/sv.

I detta läge behöver vi varandra och vår gemenskap: Vi ska tala med våra kamrater och fråga grannen hur det står till. Ingen ska lämnas ensam, varken i Ukraina eller inom Hoas. Vi ska ta hand om varandra.

I Helsingfors, 28.2.2022

Mikko Myllys
Hoas styrelseordförande

Matti Tarhio
Hoas verkställande direktör


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit