Skip to content
Etusivu Hakevalle Asuntotarjous

Asuntotarjous

Hoasilla ei ole asuntohakemuksille jonotusnumeroita. Asuntoa tarjottaessa huomioidaan asunnon tarpeen kiireellisyys, hakijan varallisuus ja taloudellinen tilanne sekä asunnon odotusaika. Lukukausien alussa etusijalla ovat pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muuttavat ensimmäisen vuoden opiskelijat. Näin ollen pisimpään odottanut ei aina ole automaattisesti ensimmäisenä tarjousvuorossa.

Vuokratuissa asunnoissa on kalenterikuukauden irtisanomisaika, joten asuntotilanne on tiedossa Hoasilla vasta noin kuukautta ennen asuntojen vapautumista. Emme voi etukäteen arvioida milloin, kuinka paljon tai miltä alueelta asuntoja vapautuu.

Pyrimme tarjoamaan asunnot heti niiden vapauduttua. Asuntotarjous saattaa tulla hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Pyydettäessä Hoas huomioi nykyisen asuntosi irtisanomisajan. Sopivan asunnon vapautumisen odottaminen saattaa kuitenkin lisätä odotusaikaa.

Asuntojen kysyntä vaihtelee eri vuodenaikoina. Lukukausien alussa kysyntä on suurimmillaan ja tarjolla olevat asunnot vuokrataan nopeasti. Hoasilla ei ole mahdollisuutta tarjota asuntoa kaikille hakijoille.

Hoas-asuntotarjous lähetetään sähköpostitse noreply@test.test.dev.hoas.fi-osoitteesta. Sähköposti sisältää tarjotun asunnon tiedot sekä linkin hakijan palveluun.
Saamasi asuntotarjous koskee ainoastaan tarjouksella ilmoitettua asuntoa. Asuntotarjouksen voi hyväksyä tai hylätä – sitä ei voi vaihtaa toiseen asuntoon.

Ilmoita hakemuksella sellainen sähköpostiosoite, jota luet säännöllisesti ja varmista, että Hoas on turvallisten lähettäjien listalla välttääksesi viestiemme menemisen roskapostikansioosi.

On hakijan vastuulla huolehtia siitä, että yhteystiedot ovat hakemuksella oikein ja ajan tasalla. Jos olet antanut Hoasille virheelliset yhteystiedot ja tästä johtuen et saa tietoa tarjouksesta lainkaan tai ajoissa, ei Hoas ole velvollinen tarjoamaan sinulle uutta asuntoa.

Jos haluat hyväksyä asuntotarjouksen, kirjaudu apply.test.test.dev.hoas.fi -palveluun, lataa pyydetyt liitteet ja maksa mahdollinen asunnon vakuusmaksu (maksuohjeet sähköpostissa).
Kun olet ladannut pyydetyt liitteet sekä kuitin maksetusta vakuusmaksusta voit hyväksyä tarjouksen. Sen jälkeen lähetämme sinulle sähköpostitse kutsun allekirjoittaa vuokrasopimus sähköisesti. Tarkistamme mm. asumisoikeutesi toimittamiesi opiskelutodistusten perusteella. Jos sinulla ei ole asumisoikeutta, saamasi asuntotarjous voidaan joutua perumaan.

Tarjouksen hylkääminen

Jos haluat hylätä asuntotarjouksen, kirjaudu Hakijan palveluun ja hylkää tarjous. Tarkista samalla hakemuksesi tiedot ja päivitä hakemuksesi, jotta se aktivoituu uudelleen.
Hylkäämällä tarpeettoman asuntotarjouksen heti, nopeutat muiden hakijoiden asunnon saantia. Mikäli et hyväksy tai hylkää tarjousta määräaikaan mennessä, tarjous vanhenee ja hakemuksesi passivoituu.

Vuokrasopimusta vahvistettaessa kaikilta opiskelijoilta tarvitaan läsnäolotodistus/opiskelutodistus (todistus saa olla enintään 3 kk vanha).

Korkeakouluopiskelijoilta vaaditaan lisäksi myös opintosuoritusote (nettituloste riittää mikäli tulosteella näkyvät henkilötietosi ja suoritetut kurssit, opintopisteet ja suorituspäivät).

Aloittavilta opiskelijoilta riittää pelkkä hyväksymisilmoitus/tuloskirje, jos läsnäolotodistusta ei ole saatavilla.

Perhesopimuksissa riittää yhden vuokralaisen opiskelutodistukset.

Vuokrasopimus on vahvistettu, kun kaikki sopimuksen osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Huomaathan, että vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen vuokrasopimusta ei voi perua, vaan sopimus on tarvittaessa irtisanottavissa noudattaen lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta (AHVL 52 §).

Jos tarvitsisit enemmän aikaa tarjouksen vahvistamiseen, ota mahdollisimman nopeasti yhteyttä Hoasiin. Lisäaikaa ei aina ole mahdollista antaa.
Määräajan jälkeen asuntotarjous vanhenee automaattisesti ja asunto tarjotaan seuraavalle hakijalle. Hoasin tarjotessa asuntoa vastausaika on säännönmukaisesti lyhyt (muutaman arkipäivän), koska hakijoita on paljon.

Voiko asuntoa käydä katsomassa?

Tarjotussa asunnossa yleensä asutaan vielä tarjoushetkellä. Mikäli asunnon tämänhetkinen asukas on antanut luvan tietojensa luovutukseen, näet nykyisen asukkaan yhteystiedot asuntotarjouksen tiedoissa ja voit sopia asuntoon tutustumisesta hänen kanssaan.

Jos asunnossa tällä hetkellä asuva asukas ei ole antanut lupaa yhteystietojensa luovuttamiseen tai jos asunto on tyhjä, ei asuntoon ole mahdollista päästä tutustumaan etukäteen. Hoas ei valitettavasti järjestä asuntonäyttöjä. Tarjoukselta löydät asunnon tarkemmat tiedot sekä pohjapiirroksen.

Hoas tarjoaa ensisijaisesti asuntoja niille, jotka eivät ole vielä saaneet yhtään asuntotarjousta. Tästä syystä ensimmäistä tarjousta peruttaessa on hyvä huomioida, että toisen tarjouksen saamisessa voi kestää kauan.

Lukukausien alussa (elo-lokakuu ja tammi-helmikuu) on mahdollista saada enintään yksi tarjous.


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu