Skip to content
Etusivu Asuvalle Jälleenvuokraus

Jälleenvuokraus

Hoasilta asunnon vuokrannut opiskelija voi tilapäisesti vuokrata asuntonsa ulkopuoliselle henkilölle kesäkuukausien (touko-elokuu) ajaksi ja opintoihin liittyvän työharjoittelun tai opiskeluvaihdon ajaksi. Työharjoittelusta ja opiskelijavaihdosta täytyy toimittaa todistus jälleenvuokraussopimuksen liitteenä.

Jälleenvuokrauksesta tulee aina ilmoittaa Hoasille vähintään kuukautta ennen vuokralaisen sisäänmuuttoa lähettämällä huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu jälleenvuokraussopimus mahdollisine liitteineen Hoasin asumispalveluihin.

Kalustettuja kiintiöasuntoja vaihto-opiskelijoille ja kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ei saa jälleenvuokrata, sillä asunnot vuokrataan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

Vuokrauksessa tulee noudattaa hyvää jälleenvuokraustapaa ja Hoasin antamia ohjeita. Jälleenvuokraaja sitoutuu noudattamaan yhdenvertaisuuslakia ja syrjintäkieltoa. Tämän mukaisesti vuokralainen ei jälleenvuokralaista valitessaan saa asettaa ehdokkaita erilaiseen asemaan iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteistä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä johtuen. Jälleenvuokralaisen ei tarvitse olla opiskelija.

Tee sopimus

Laadi sopimus jälleenvuokrauksesta aina kirjallisesti ja ilmoita jälleenvuokrauksesta Hoasille ohjeiden mukaisesti.

Vuokralaisella ei opiskelija-asunnossa ole oikeutta luovuttaa huoneistoa tai sen osaa toiselle ilman vuokranantajan lupaa, eikä pitää luonaan vuokrasuhteeseen kuulumattomia henkilöitä. Vuokralainen ei myöskään saa siirtää vuokrasopimusta toiselle henkilölle, koska vuokranantaja edellyttää asunnon olevan opiskelija-asuntokäytössä.

Hyvää lisätietoa vuokranantajana toimimisesta löydät esimerkiksi Suomen vuokranantajien sivuilta.

Jälleenvuokrauksessa huomioitavaa

Hoasilla ei ole vuokrasuhdetta jälleenvuokralaiseen, joten Hoas ei voi hoitaa vuokrasopimukseen liittyviä asioita jälleenvuokralaisen kanssa.

Kuinka monelle henkilölle huoneen tai asunnon saa vuokrata?

Soluhuoneen ja yksiön saa vuokrata vain yhden hengen käyttöön. Soluhuoneen naisille voi vuokrata vain naiselle ja soluhuoneen miehille voi vuokrata vain miehelle. Lemmikkien pito on soluasunnoissa kielletty. Yhdelle hengelle tarkoitettuja kaksioita voi vuokrata enintään kahden henkilön käyttöön.

Perheasunnon voi jälleenvuokrata makuuhuoneiden osoittamalle määrälle henkilöitä (esimerkiksi asunnon, jossa on kolme makuuhuonetta voi vuokrata kolmelle henkilölle). Jälleenvuokraussopimuksella pitää olla kaikkien ensivuokralaisten tiedot ja allekirjoitukset, vaikka vain osa asunnosta jälleenvuokrattaisiin.

Vastuu asunnon kunnosta

Päävuokralainen pysyy vuokrasuhteessa Hoasiin ja on vastuussa asunnon kunnosta. Jos asuntoon tulee esimerkiksi asuinaikaista laskutettavaa asukkaalta, ohjataan asukaslaskut päävuokralaiselle. Vuokranantajan ja vuokralaisen on hyvä sopia etukäteen kuinka tällaisissa tilanteissa toimitaan.

Hoas asioi aina ensivuokralaisen kanssa

Jos jälleenvuokralainen haluaa varata autopaikan, tulee päävuokralaisen antaa tähän suostumuksensa ja tehdä varaus jälleenvuokralaisen puolesta. Hoas ei anna jälleenvuokralaisille omia tunnuksia järjestelmiinsä.

Perittävä vuokra

Asunnosta saa periä enintään vain sen vuokran, mitä itse maksat Hoasille. Vuokra sisältää Hoasin perimät sähkö- ja autopaikkamaksut, jos ne peritään myös ensivuokralaiselta.

Avainten luovuttaminen jälleenvuokralaiselle

Päävuokralaisen tulee huolehtia avainten luovuttamisesta jälleenvuokralaiselle vuokrasuhteen alussa sekä avainten saamisesta takaisin poismuuton yhteydessä. Päävuokralainen ei voi jättää avaimia Hoasille jälleenvuokralaisen noudettavaksi eikä jälleenvuokralainen voi palauttaa avaimia Hoasille sopimuksen päätyttyä.

Kotivakuutus

Sekä päävuokralaisen että jälleenvuokralaisen tulee huolehtia kotivakuutuksensa voimassaolosta ja kattavuudesta itse. Jos jälleenvuokralainen vahingoittaa irtaimistoasi, Hoas ei korvaa vahinkoja. Jos jälleenvuokralainen vahingoittaa asuntoa, perii Hoas korjauksesta aiheutuvat kulut ensivuokralaiselta. Vakuutuksen yksityiskohdat ja ehdot kannattaa sopia oman vakuutusyhtiösi kanssa. Hoas ei tarjoa kotivakuutusta.

KELA

Jos saat asumislisää, on tilapäisen vuokralaisen ottamisesta ilmoitettava Kelaan. Tuen saanti lakkaa siksi ajaksi, kun asunto on vuokrattu ulkopuoliselle. Jälleenvuokrauksesta saatava vuokratulo on veronalaista tuloa, joten muista huomioida asia myös veroilmoituksessasi.

Muuttoilmoitus

Netissä tai lähimmässä postissa hoidat helposti muuttoilmoituksen postille ja lakisääteisen muuttoilmoituksen maistraatille yhdellä lomakkeella. Postista saat myös kortteja, joilla voit maksutta ilmoittaa uuden osoitteesi sukulaisille ja ystäville kotimaassa.


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu