Skip to content
Etusivu Uutiset Toimitusjohtaja Matti Tarhiolle rakennusneuvoksen arvonimi

Toimitusjohtaja Matti Tarhiolle rakennusneuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti on perjantaina 26.5. tekemällään päätöksellä myöntänyt Hoasin toimitusjohtajalle Matti Tarhiolle rakennusneuvoksen arvonimen*.

Arvonimiesityksen perusteluissa mm. kerrotaan, että DI Matti Tarhiolla on pitkä ura suomalaisessa asuntorakentamisessa ja asumisen kehittämisessä ja vahvan kokemuksen lisäksi hänen innovatiivisuutensa ja idearikkautensa ovat kehittäneet Hoasia merkittävästi. Viimeisen yhdeksän vuoden aikana Hoasista on kehittynyt normaalin vuokraustoiminnan lisäksi aktiivinen vaikuttaja ja yhteiskunnallinen keskustelija suomalaisen vuokra-asumisen ja erityisesti opiskelija-asumisen kentällä.

”Olen erittäin iloinen siitä, että Matin suomalaista asuntorakentamista ja -vuokrausta innovatiivisesti kehittävä toimintatapa saa tunnustusta myös rakennusneuvoksen arvonimen muodossa. Se on osoitus siitä, että hänen työtään suomalaisen opiskelija-asumisen hyväksi arvostetaan laajasti yhteiskunnassamme. Saamme olla tyytyväisiä siihen, että Matti tekee työtään pääkaupunkiseudun mukavimman ja helpoimman opiskeluajan asumisen hyväksi nimenomaan meillä Hoasilla.”, iloitsee Hoasin hallituksen puheenjohtaja Mikko Myllys.

Hoas onnittelee toimitusjohtajaansa hienosta tunnustuksesta!

*) Arvonimi on julkisen arvonannon osoitus kansalaiselle tämän yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimet myöntää tasavallan presidentti arvonimilautakunnan antaman lausunnon perusteella.
Lue lisää arvonimistä ja niiden myöntämisestä

Alla ovat kokonaisuudessaan perustelut, joilla arvonimeä esitettiin myönnettäväksi.

”DI Matti Tarhio on toiminut Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön toimitus­johtajana vuodesta 2014 alkaen. Kuluneiden yhdeksän vuoden aikana säätiön toimintaa on kehitetty merkittävästi Tarhion johdolla, ja Hoas onkin tällä hetkellä normaalin vuokraustoiminnan lisäksi aktiivinen vaikuttaja ja yhteiskunnallinen keskustelija suomalaisen vuokra-asumisen ja erityisesti opiskelija-asumisen kentällä. Tarhion innovatiivisuus ja idearikkaus on tuonut säätiön toimintaa uusia avauksia ja merkittävän kokeilukulttuurin, jonka avulla Hoasin nykyiset 18 000 opiskelija-asukasta saavat nauttia mukavimmasta ja helpoimmasta opiskeluajan asumisesta reilussa 10 000 säätiön omistamassa vuokra-asunnossa. Hänen toimestaan ja johdollaan Hoasin asuntokantaa on uudistettu nykyajan opiskelija-asumisen vaatimusten mukaiseksi niin sijaintien kuin asuntojen varustelunkin suhteen.

Matti Tarhiolla on pitkä ura suomalaisessa asuntorakentamisessa ja asumisen kehittämisessä. Uransa alussa hän on toiminut silloisen Asuntohallituksen virkamiehenä, jonka jälkeen hän työskennellyt asuntorakentamiseen ja vuokra-asumiseen keskittyneissä alan keskeisissä yrityksissä erilaisissa ylemmän johdon tehtävissä. Kaikissa näissä rooleissa Tarhio on osoittanut merkittävää aktiivisuutta ja menestystä tehtäviensä hoitamisessa. Näiden vuosien ajalta Tarhio tunnetaan alalla laajasti verkottuneena osaajana.

DI Matti Tarhio on Suomen opiskelija-asuntosäätiöiden ja näiden yhteistyöelinten piirissä aktiivinen keskustelija ja parhaiden käytäntöjen jakaja. Hoasin kokemukset erilaisista uusista avauksista ovat olleet Tarhion toiminnan ansiosta muiden opiskelija-asuntosäätiöiden käytettävissä. Kokemusten yhteinen jakaminen on edennyt jo siihen vaiheeseen, jossa Hoas saa puolestaan hyödykseen muiden säätiöiden toiminnassa seuraavaan vaiheeseen jalostuneita käytäntöjä.

Kotimaisen opiskelija-asumisen lisäksi Tarhio on rakentanut aktiivisesti kansainvälisiä verkostoja erityisesti eurooppalaisten yliopistokaupunkien opiskelija-asumisen toimijoiden keskuudessa. Lisäksi Tarhio on esitellyt suomalaista opiskelija-asumista ja Suomen toimintamalleja ulkomaalaisille vierailijoille niin EU-delegaatioille kuin valtiollisten ja yksityisten toimijoiden delegaatioille.”


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu