Skip to content
Etusivu Uutiset Kämppisbingo-arvonnan säännöt ja rekisteriseloste

Kämppisbingo-arvonnan säännöt ja rekisteriseloste

Kämppisbingo-arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö rs (myöhemmin Hoas tai Järjestäjä)
Pohjoinen rautatiekatu 29, PL 799, 00101 Helsinki
p. (09) 5499 00

Arvonnan idea

Kämppisbingo-arvonnassa osallistujat täyttävät Instagramissa soluasumiseen liittyvän bingotaulukon. Hoas jakaa täytettyjä Kämppisbingo-taulukkoja tilillään. Voittajat valitaan arvalla.

Osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki Hoasin asunnossa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan voi osallistua jakamalla täyttämänsä Kämppisbingo-taulukon, joka löytyy Hoasin Instagram-tililtä (@hoas_fi). Osallistujan tulee jakaa Kämppisbingo oman tilinsä storyssa merkitsemällä siihen @hoas_fi tai vaihtoehtoisesti lähettämällä täyttämänsä taulukon Instagramin yksityisviestillä @test.test.dev.hoas.fi-käyttäjälle. Osallistumalla Kämppisbingo-arvontaan osallistuja antaa Hoasille luvan julkaista bingotaulukkonsa Hoasin Instagram Storyssa. Osallistumisen yhteydessä Hoas pyytää osallistujalta arvontaa varten nimen ja kotiosoitteen.

Osallistumisaika

Osallistumisaika on 21.9.-30.9.2021.

Palkinto

Kaikkien sääntöjen mukaisesti osallistuneiden kesken arvotaan yhteensä viisi (5) 20 euron lahjakorttia Wolt-palveluun. Mikäli palkintoa ei ole arvonnan päättyessä saatavilla, palkintona on vastaava tuote.

Arvonnan suorittaminen

Arvonta suoritetaan 1.10.2021.

Voittajille ilmoittaminen ja voittajien julkistus

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagramin viestitoiminnon kautta ja palkinto toimitetaan kunkin voittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvonnasta, voidaan tilalle arpoa uusi voittaja. Käyttämätöntä palkintoa ei korvata, eikä sitä voi muuttaa rahaksi. Arvonnan tulos julkistetaan Hoasin Instagram-tilillä arvonnan suorittamisen jälkeen. Voittajan etunimi tai muu kutsumanimi voidaan julkaista Hoasin Instagram-tilillä, internet-sivuilla tai muissa vastaavissa medioissa ilman erillistä suostumusta.

Sääntöjen sitovuus

Nämä säännöt sitovat kaikkia osallistujia. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Arvonnan Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjällä on oikeus hylätä arvontaan sääntöjen vastaisesti tai vilpillisesti toimivat osallistujat.

Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjien vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Instagramin vastuuvapaus

Arvonta ei ole millään tavoin Instagramin rahoittama, suosittelema tai hallinnoima, eikä se liity mitenkään Facebookiin. Osallistumalla arvontaan jokainen osallistuja vapauttaa Instagramin kaikesta vastuusta arvontakampanjaan liittyen.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr
Pohjoinen Rautatiekatu 29
PL 799
00101 HELSINKI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr
Saara Saksanen
Pohjoinen Rautatiekatu 29
PL 799
00101 HELSINKI

Rekisterin nimi

Kämppisbingo-arvonta / Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Arvonnan yhteydessä annettuja tietoja käytetään osallistujien osallistumisoikeuden tarkistukseen, voittajien arvontaan ja palkintojen perille toimittamiseen, tilastoimiseen, sekä voittajan julkaisemiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää laajimmillaan seuraavia tietoja osallistujasta:

  • nimi
  • osoite
  • Instagram-tunnus/tilin nimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Edellä mainitut tiedot kerätään arvontaan osallistumisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta Järjestäjän tai sen lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien tai yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolien ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu