Skip to content
Etusivu Uutiset Kuka voi hakea asuntoa?

Kuka voi hakea asuntoa?

Voit hakea Hoasin asuntoa, mikäli opiskelusi on

 • päätoimista,
 • tutkintoon johtavaa,
 • opintotukeen oikeuttavaa ja pääkaupunkiseudulla tapahtuvaa.

Opintojen päätoimisuudella tarkoitetaan eri opinnoissa eri asioita. Määritelmät kannattaa tarkistaa Kelan verkkosivuilta: https://www.kela.fi/opintotuki-paatoimisuus (Opintojen päätoimisuus)

Asunnon voi ottaa vastaan kun koulu on alkanut ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi. Poikkeuksena tähän ovat kesäkuukaudet: jos olet aloittamassa opiskelusi syksyllä, voit vastaanottaa asunnon jo kesäkuusta alkaen.

Täysi-ikäisellä hakijalla on oltava virallinen henkilöllisyystodistus. Pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien ulkopuolella opiskeleva voi hakea Hoas-asuntoa, mikäli hän suorittaa opintoihinsa liittyvää työharjoittelua tai pääkaupunkiseudulla/kehyskunnissa asumista edellyttävää tutkimusta tai opinnäytetyötä. Tällöin asuntoa voi hakea vain työharjoittelun, tutkimuksen tai opinnäytetyön suorittamisen ajaksi. Jatko-opiskelijat eivät ole ensisijaisia asunnonhakijoita. Lue lisää asunnon tarjoamisperusteista.

Kevät- ja kesäaikana myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla opiskelevat voivat hakea asuntoa Hoasilta

Hoasilla on tarjolla kalustettuja asuntoja tammi-toukokuussa sekä kalustamattomia asuntoja huhti-elokuussa. Asuntoa kevääksi ja kesäksi voi hakea opiskelija, jolla on esimerkiksi väliaikainen työ tai opintoja pääkaupunkiseudulla tai kehyskunnissa.

Asuntojen vuokrausperusteet
Valtio tukee Hoasin opiskelija-asuntojen rakentamista. Tästä syystä Hoasin asunnoissa ei voi asua kuka tahansa. Hoasin asukasvalintaa säätelevät valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ohjeistukset ja Hoasin säännöt.

Etusijalla olevat hakijat

Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat

 • asunnottomia
 • vähävaraisia ja/tai pienituloisia
 • muuten kiireellisessä asunnontarpeessa
 • suorittamassa tutkintoon johtavaa perustutkintoa


Lukukausien alussa tarjoamme vapautuvat asunnot pääsääntöisesti aloittaville opiskelijoille. Etusijalla ovat pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat hakijat.

Pääkaupunkiseudulla opiskelevat ovat etusijalla kehyskunnissa opiskeleviin nähden. Helsingissä sijaitseviin asuntoihin etusijalla ovat Helsingissä opiskelevat. Jos haet perhe- tai kaveriasuntoa Helsingistä, toisen hakijoista tulee opiskella Helsingissä.

Jatko-opiskelijat eivät ole etusijalla asuntotarjonnassa.

Muutamien kiinteistöjen asukasvalinnassa noudatetaan myös sääntöjä, jotka perustuvat muun muassa kiinteistöjen omistukseen sekä tontinvuokraehtoihin.

Perustutkinto-opiskelijat

Perustutkinto-opiskelijaksi katsotaan:

Lukiossa ylioppilastutkintoa opiskeleva
Ammatillisessa oppilaitoksessa ammatillista perustutkintoa opiskeleva
Ammattikorkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskeleva
Yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskeleva
Yliopistossa lääke-, eläinlääke-, ja hammaslääketieteellisessä lisensiaatin tutkintoa opiskeleva

Jatko-opiskelijat

Jatko-opiskelijaksi katsotaan yliopistossa tohtorintutkintoa tai lisensiaatin tutkintoa opiskeleva (poikkeuksena lääke-, eläinlääke- ja hammaslääketietellisessä opiskeleva).

Alaikäiset asunnon hakijat

Alaikäinen voi hakea Hoasin asuntoa, mikäli huoltaja antaa siihen suostumuksensa huoltajansuostumuslomakkeella. Hakemusta täyttäessä huoltajan tiedot on kirjattava huolellisesti sille varattuun kohtaan. Lisäksi huoltajan tulee täyttää ja allekirjoittaa huoltajansuostumuslomake. Lomake toimitetaan käsin allekirjoitettuna Hoasin asumispalveluihin esimerkiksi sähköpostitse. Huoltajansuostumuslomakkeen allekirjoittajan on oltava sama kuin asuntohakemukselle merkitty huoltaja.

Opiskelijat, jotka eivät voi hakea asuntoa Hoasilta

Hoasin asuntoa ei ole mahdollista hakea mikäli suoritat tutkintosi:

 • oppisopimuskoulutuksessa (osana perustutkintoa voit suorittaa enintään 12 kuukautta kestävän oppisopimusjakson)

tai opiskelet

 • peruskoulussa
 • aikuis- tai iltalukiossa
 • kansan- tai kansalaisopistossa
 • valmennuskurssilla tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa
 • avoimessa ammattikorkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa
 • erikoisammattitutkintoa
 • ammatillista lisäkoulutusta
 • tohtorintutkinnon jälkeisiä lisäopintoja

Jos suoritat valmentavaa koulutusta, voit hakea asuntoa vasta suoritettuasi valmentavan koulutuksen ja siirryttyäsi tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Hoasin asukasvalinnan kriteerit eivät täyty kaikissa oppilaitoksissa ja opiskelumuodoissa, esimerkiksi:

 • aikuislukiossa opiskelu tai oppisopimusopiskelu ei oikeuta opiskelijaa saamaan Kelan opintotukea.
 • Ammatillinen lisäkoulutus ei johda tutkintoon vaan täydentää jo hankittua tutkintoa.
 • Verkko- ja etä-opintoja voi suorittaa missä tahansa, joten opiskelu ei ole sidottu pääkaupunkiseudulle tai kehyskuntiin.

Hoas päivittää asunnonhakuun oikeuttavien oppilaitosten listaa lisäämällä tai poistamalla siitä oppilaitoksia. Mikäli et löydä omaa oppilaitostasi hakemuslomakkeen oppilaitoslistauksesta, opiskelusi eivät oikeuta asunnon hakemiseen Hoasilta.


Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu