Skip to content
Framsida Tillgängligt boende

Tillgängligt boende

Flera nyare Hoas fastigheter är tillgängliga. I Hoas fastighet på Lauttasaari i Helsingfors (Haahkakuja 5) finns boendeenheten som drivs av Stiftelsen för handikappade barn och ungdomar (Vamlas). Vamlas utvecklar tjänster som rör handikappade ungdomars boende, bl.a. genom att erbjuda ungdomarna hem där man beaktat tillgänglighet och dygnet runt-service. Vamlas väljer ut hyresgäster till de tillgängliga bostäderna i fastigheten.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit