Skip to content
Framsida Hoas Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas

Hoas – hem för studerande

Hoas vittnar om styrkan i studerandegemenskapen. Det hela började med att 16 studentorganisationer i Helsingforsregionen gick samman och samlade ihop lite kapital och tog ett stort banklån. Så grundades Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse sr, som från 1969 har haft som mål att erbjuda förmånliga hyresbostäder till studerande. Under 50 år har ett litet startkapital vuxit till en omsättning på 76 miljoner euro och ett hem för 18 000 studerande.

Det hela började med att 16 studentorganisationer i Helsingforsregionen gick samman och samlade ihop lite kapital och tog ett stort banklån.

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas är en allmännyttig stiftelse. Syftet med verksamheten är inte att sträva efter vinst, utan bostäderna hyrs ut till självkostnadspris. I praktiken innebär det att Hoas hyror är cirka 30 procent lägre än marknadspriset.

Målet har sedan starten varit att underlätta bostadssituationen för studerande i huvudstadsregionen. Med i Hoas verksamhet är studentkårerna vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet samt tio andra studentkårer och yrkeshögskolors elevkårer.

Hoas hyr ut, bygger och underhåller bostäder i huvudstadsregionen för studerande som bedriver examensstudier på heltid i en läroinrättning efter grundskolan. Hoas samarbetar med högskolor genom att tillhandahålla möblerade bostäder och tjänster under boendetiden även till internationella utbytesstuderande.

Sedan 1969 har målet varit att tillhandahålla förmånliga hyresbostäder till studerande

Hoas har ca 18 000 hyresgäster, varav ungefär en fjärdedel är internationella studerande. Årligen tecknas ungefär 10 000 nya hyresavtal. Den genomsnittliga boendetiden är cirka 1,5 år. Bostädernas genomsnittliga ekonomiska beläggningsgrad är 98 %, med hänsyn till de årliga renoveringarna.

Hoas sköter huvudsakligen själv sina bostadsuthyrningstjänster och förvaltningen av fastighetsunderhållet. Ett flertal samarbetspartners och serviceleverantörer assisterar.

Hoas erbjuder det bekvämaste och enklaste boendet för studietiden.

Sammanslutningar

De största grundarna

 • Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)
 • Tekniska Högskolans Studentkår (THS)
 • Handelshögskolans studentkår (Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (KY))

Tekniska högskolans studentkår, Handelshögskolans studentkår och Konstindustriella högskolans studentkår sammanslogs med Aalto-universitetets studentkår år 2010.

Huvudstadsregionens övriga studentkårer

 • Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo)
 • Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS)

Yrkeshögskolornas studentkårer och studentföreningar vid andra läroinrättningar

 • Arcada studerandekår – (ASK)
 • Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – (O´Diako)
 • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Helga)
 • Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HUMAKO)
 • Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Laureamko)
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (METKA)

Värden som styr Hoas verksamhet

Ansvarsfullhet

Hoas främjar studentboendet på ett ansvarsfullt sätt. Ansvarsfullhet innebär att man beaktar ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt i all verksamhet och i enlighet med stiftelsens syfte. Verksamheten följer ett gott administrationssätt.

Rättvishet

Hoas strävar i all sin verksamhet efter likabehandling av sina kunder.

Med hänsyn till individen

Hoas strävar efter att i sina produkter, tjänster och ansökningsprocesser ta hänsyn till kundernas individuella behov.

Transparens

Hoas verksamhet och vägledande principer är transparenta.

Trygghet

Hoas är en trygg och pålitlig hyresvärd.

Strategi 2021–2025

Vi har lyssnat på studenternas önskemål och behov och försökt sätta oss in i hur den framtida utvecklingen kommer att se ut. Av dessa element bygger vi upp vårt bostadsutbud och vår boenderelaterade service, i syfte att erbjuda alla hyresgäster en så bra upplevelse som möjligt. Vi bygger nytt nära campus och vid goda kommunikationer. Vi bygger också om äldre fastigheter så att bostäder och gemensamma utrymmen är högklassiga och trivsamma. Fastigheternas gårdskarlar står till tjänst med hjälp i det vardagliga boendet.

Studerandes första val

Digitalitet och snabba elektroniska tjänster får allt större betydelse, liksom att kunna erbjuda stabilitet och trygghet. Som allmännyttig stiftelse erbjuder vi förmånligt boende för studerande i olika livssituationer. För att klara av allt detta behöver vi dessutom kompetent personal som mår bra.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit