Skip to content

Ventilationen håller bostadens luft frisk. Dess uppgift är att se till att oren luft lämnar bostaden och ersätts med frisk luft.

Mekanisk ventilation

Köksfläktarna i Hoas fastigheter är anslutna som en del av den mekaniska ventilationen. I praktiken innebär det att fläkten alltid är påkopplad. På morgnar, eftermiddagar och kvällar har köksfläktarna effektiverad driftstid. Hyresgästerna har inte möjlighet att själv ställa in ventilationens effekt. Den mekaniska frånluftventileringen suger luft från de delar av bostaden där behovet av ventilation är störst, till exempel i kök och badrum.

Tyngdkraftsventilation

Tyngdkraftsventilation baseras på att den varma luften i bostaden är lättare än den kalla utomhusluften. På så sätt stiger rumsluften uppåt längs rökkanalerna och ut. Vid tyngdkraftsventilation det speciellt viktigt att frånluftventilerna är öppna och rena.

Ersättningsluftventilen tillför bostaden frisk luft och frånluftventilerna suger ut luft från bostaden och tar med sig bland annat lukter och fukt. Ersättnings- och frånluftventiler bör hållas rena och får inte blockeras. Att täppa till ventilerna stör den egna bostaden och kan rubba och förändra ventilationsbalansen i hela fastigheten. I detta fall kan bostaden dra in ersättande luft från fel källor såsom dörr- och fönsterspringor vilket resulterar i drag. Bostaden kan också dra ersättningsluft från angränsande bostäder, vilket får lukt från närliggande bostäder att cirkulera till din egen bostad.

Frånluftventilen

Förutom luftombyte är frånluftventilens uppgift också att föra bort fukt och lukter från bostaden. Av denna anledning placeras de i tvätt-, bastu, WC- och köksutrymmen. I köket finns också en köksfläkt som leder bort luft. Frånluftventilens effektivitet kan testas med hjälp av en pappersremsa. Ett lämpligt luftflöde håller papperet på plats, för starkt tenderar att suga in det i kanalen och med för lite luftflöde faller pappret ner.

Rengöring av frånluftventilen

Regelbunden rengöring av frånluftventilen är hyresgästens ansvar. Frånluftventiler bör rengöras minst två gånger om året.

Om det inte har samlats mycket damm i frånluftventilen kan den dammsugas samt vid behov torkas av med en fuktig trasa. Om det har samlats mycket damm i ventilen kan det vara skäl att ta loss ventilen och tvätta den.

  • Lösgör ventilen genom att vrida den yttersta ringen motsols.
  • Knyck till och dra ut. Rör inte vid den inre ringen eftersom den är inställd på rätt luftmängd.
  • Tvätta ventilen med diskmedel och torka av den.
  • Placera ventilen på plats genom att placera metalltrådsklämmorna vid ventilationsrörets mynning och trycka till.

Ersättningsluftventil

Luften som frånluftventilerna avlägsnar ersätts i bostaden av frisk luft via ersättningsluftventiler. Ventilerna är oftast placerade antingen i fönsterstrukturen eller i ytterväggen, ibland även i den övre dörrkarmen.

Om det inte finns ersättningsluftventiler strömmar luften exempelvis in genom fönster- och dörrspringor. Ersättningsluftventiler får inte blockeras och måste hållas öppna. Om det på vintern känns som om det drar från ersättningsluftventilerna kan de ställas in på lite mindre men de får inte helt blockeras ens vintertid. Om ersättningsluftventilerna justeras till mindre bör man komma ihåg att öppna ersättningsluftventilerna mer vid varmare väder.

Felsituationer vid ventilation

Om det uppstår felsituationer vid ventilation, kontrollera först att ventilationsventilerna inte är blockerade eller stängda. Kontrollera också att ventilerna är rena och om de inte är det, rengör dessa och kontrollera om det löser problemen. Om dessa åtgärder inte hjälper, ber vi dig göra en felanmälan.

Vädring av bostaden

Använd alltid vädringsfönstren för ventilation. Bostadens större fönster är inte avsedda för vädring. Fönsterkarmarna på de stora fönstren kan ge vika om de felaktigt används vid vädring.

Var noga med att stänga fönstren när du lämnar bostaden. Vid korsdrag händer det lätt att fönstren slår igen och då kan fönsterglasen skadas eller slås sönder. Det kan också regna in från öppna fönster. Om regn eller snö kommer in i bostaden via fönstret en längre tid kan det leda till vattenskador, som anses ha orsakats av hyresgästens vårdslöshet.

Vintertid, speciellt vid hård köld, lönar det sig att undvika vädring. Om fönstret lämnas öppet länge på vintern kan detta orsaka att värmeelementet fryser och att det finns risk för att det spricker. Genom att dra ner på vädring kan du också spara energi när värmen hålls inne i bostaden.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit