Skip to content

Rekommenderad bostadstemperatur

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder föreskriver följande åtgärdsgränser för rumstemperaturer:

 • Rumsluftens temperatur under uppvärmningsperioden + 18 °C – + 26 °C
 • Rumsluftens temperatur utanför uppvärmningsperioden + 18 °C – + 32 °C

Dessa riktvärden gäller för bostadens boyta, dvs fönsterytor, väggytor, golv och tak kan vara svalare än dessa referensvärden.

Uppvärmningsperiod

Uppvärmningsperioden börjar när den genomsnittliga dagliga utomhustemperaturen sjunker till 15–17 grader. Rumstemperaturen upplevs ofta som sval trots att den verkligheten skulle vara enligt rekommendationstemperaturen. Detta är vanligt speciellt i början av uppvärmningsperioden, då luftens relativa fuktighet är hög på grund av årstiden. På hösten dröjer det ett tag innan strukturerna värms upp och den relativa fuktigheten sjunker.

Hoas fastigheter värms upp med fjärrvärme och uppvärmningen regleras automatiskt enligt utomhustemperaturen med hjälp av termostater. Större fall i utomhustemperaturen påverkar känslan av kyla innan inomhustemperaturen stabiliseras för att matcha förändringen i utomhustemperaturen.

Bostaden känns kall

Om din bostad känns för kall, lönar det sig att först själv försäkra sig om följande innan en felanmälan görs.

 • Börja med att mäta inomhustemperaturen i din bostad. Bostadens temperatur bör vara minst 20–22 grader.
 • Om bostaden enligt mätaren är tillräckligt varm, lönar det sig att kontrollera fönstertätningarna.
 • Om det drar genom tätningen i fönstren är det bra att försäkra sig om att fönstrens alla lås är stängda. Om du inte har en fönsternyckel för att öppna fönstret med och kontrollera, kan du fylla i en felanmälan och begära en.
 • Kontrollera att ventilationen fungerar och att ventilerna inte är helt stängda eller på annat sätt blockerade. Om det inte strömmar till ersättningsluft från tilltänkta kanaler försöker bostaden få ersättningsluft på annat håll – ofta just från springorna i fönstren.

Om det ofta är under 20 ºC i din bostad bör du kontrollera följande innan du gör en felanmälan.

 • Termostaten kräver utrymme och tid för att fungera. Placera inte tjocka gardiner eller värmegenererande enheter som en TV framför den. Undvik också att placera en säng eller soffa framför termostaten. I detta fall läser termostaten temperaturen fel och kan inte justera bostadens temperatur korrekt. Dessutom kan gardiner och möbler hindra värmen från elementen att spridas i rummet.
 • Extra värmeelement kan också leda till att termostaten tolkar temperaturen i bostaden fel. Ju mer elementen värmer desto mer försöker termostaten sänka temperaturen i bostaden.

Om ovannämnda åtgärder inte löser problemet och bostaden fortfarande är under 20 grader ska du fylla i en felanmälan. Vid felanmälan ska du nämna de åtgärder du redan tagit för att lösa problemet samt bostadens temperatur så att problemet kan åtgärdas så snabbt som möjligt.

Bostaden känns varm

Byggnaderna har byggts i enlighet med byggreglerna vid tidpunkten för byggandet. Av denna anledning finns inte alltid luftkonditionering eller annan kylning i husen. Fastighetens ventilation fungerar automatiskt och möjliggör inte bostadsspecifika justeringar. Små bostäder värms snabbare och det är inte alltid möjligt att åstadkomma genomdrag.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om boendehälsa föreskriver inte någon övre gräns för inomhusluftens temperatur utanför uppvärmningssäsongen, dvs. sommarsäsongen. Enligt Anvisningen om boendehälsa: ”Rumstemperaturen får inte stiga över + 26 °C, såvida inte temperaturökningen beror på uteluften.”

Passiva knep för att sänka temperaturen är bland annat att minska solens värmestrålning genom fönstren med gardiner eller persienner. Genom att vädra nattetid kan strukturer som värmts upp under dagen kylas ner. Under dagen, när uteluften är varmare än rumsluften, kan ventilationen ytterligare värma upp bostaden. När du vädrar bör du försäkra dig om att fönstren inte kan slå igen under vädringen och på så sätt ha sönder fönsterrutorna. När man vädrar bör man även se till att använda det fönster som är ämnat för vädring.

Stora elektriska apparater som TV, dator, tvättmaskin och ugn genererar värme och ökar därmed värmebelastningen i bostaden. Stäng av enheter som du inte använder. Felaktigt installerade, bostadsspecifika självköpta kylenheter värmer upp rumsluften mer än de kyler ner den.

Om din bostad hela tiden är över +32 grader trots dina egna kylningsförsök, eller om du har ett bevisat hälsoproblem på grund av bostadens värme, ber vi dig göra en felanmälan via Hoas webbplats.

Mätning av bostadens temperatur

När man mäter rummets temperatur bör man iaktta följande:

 • Rumstemperaturen mäts i bostaden vistelsezon, minst 0,6 meter från en väggyta och på cirka en meters höjd. Temperaturen ska exempelvis inte mätas på en väggyta eller mot ett fönsterglas – dessa ytor får vara kallare än vistelsezonen.
 • Det lönar sig att mäta temperaturen upprepade gånger och på olika tider av dygnet. Bostadens temperatur kan genast på morgonen vara något svalare än normalt och till exempel påverkas av hemmets elektronik som värmer bostaden när de är påslagna.
 • Mät inte temperaturen omedelbart efter ventilation eller med öppet fönster.

Om den uppmätta temperaturen i din bostad upprepade gånger är under 20 grader, ber vi dig göra en felanmälan.

Värmeelement och termostat

Bostäderna har vattenburna värmeelement som regleras med en termostatventil. Ventilen reglerar vattencirkulationen i de enskilda värmeelementen så att målet för rumstemperaturen för värmeelementets verkningsområde uppnås. Därför kan temperaturen variera mellan de olika värmeelementen. Vattnet som cirkulerar i uppvärmningsnätverket anpassar sig automatiskt till utetemperaturen, så ju kallare det är ute, desto varmare är vattnet som cirkulerar.

Värmeelementet kan tidvis vara kallt eller endast varmt på övre delen, men detta är normalt. Även om värmeelementet känns kallt kan rumstemperaturen vara lämplig och hälsosam.

Termostaten kräver utrymme och tid för att fungera. Placera inte tjocka gardiner, stora möbler eller värmegenererande apparater som TV-apparater framför termostaten. Detta kan nämligen leda till att termostaten läser av temperaturen mellan termostaten och möblerna och därför inte reglerar bostadens temperatur korrekt.

Termostater bör inte vridas med våld. Termostatens regleringsmöjlighet är ca 2–3 grader. Se till att termostaten inte är helt fastvriden under uppvärmningsperioden. Gör en felanmälan om termostaten är trasig eller frånkopplad.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit