Skip to content
Framsida För hyresgästen Köksutrustning

Köksutrustning

Alla Hoas bostäder är utrustade med kylskåp, men alla har inte frys. Om bostaden inte har någon frys kommer Hoas inte att installera en. Alla Hoas bostäder har spis, men miniköken har ingen ugn.

Rengöringen av kylskåp, frys, ugn och spis är hyresgästens ansvar. Byte av lampa i ugnen, kylskåpet och köksfläkten är också hyresgästens ansvar. Om kylskåpet, ugnen eller spisen plötsligt inte fungerar, lönar det sig alltid först att kontrollera att inte en säkring har lösts ut.

Mikrovågsugnar hör med några undantag inte till utrustningen i Hoas bostäder. Om du just flyttat till en bostad med mikro som du önskar att ska avlägsnas ska du göra en felanmälan. Om du behåller mikron och den går sönder hör reparationen eller återvinningen till ditt ansvar. Hoas underhåller inte hyresgästernas egna apparater.

Kylskåp

Kylskåpets smältvatten

Om det samlas vatten i kylskåpet lönar det sig att kontrollera om utloppet för kylskåpets smältvatten är rent. Avfrostningsutloppet sitter på kylskåpets baksida. Se till att inga livsmedel placeras mot kylskåpets bakre vägg.

Om kylskåpet har automatisk avfrostning sker avfrostningen av sig självt. Avfrostningsvattnets utlopp på botten av avfrostningsskålens bakre vägg bör hållas rent. En bomullspinne är till exempel ett bra verktyg för att rengöra utloppet. Om utloppet blockeras rinner smältvattnet in i kylskåpet och i värsta fall därifrån ut på golvet och orsakar fuktskador.

Avfrostning av kylskåp eller frys

Observera att kylskåp och frys regelbundet bör avfrostas. Ackumulering av is i skåpet minskar dess effektivitet och förbrukar mycket el. Avfrostning är också på sin plats om frostlagret är tjockare än en halv centimeter. Ventilationsöppningarna i kylskåpets övre hörn får inte övertäckas.

Instruktioner för avfrostning och rengöring

 1. Stäng av elen till kylskåpet eller frysen och töm det.
 2. Skydda vid behov kylskåpets och frysens framsida med några handdukar som absorberar vatten som kan rinna ut.
 3. Avfrostning av kylskåp eller frys. Använd inte något vasst, till exempel en kniv, för att avfrosta. Om kylmedel läcker ut ur apparaten kan det inte längre repareras. Detta faktureras av hyresgästen. Du kan snabba upp avfrostningsprocessen genom att placera ett fat med hett vatten i kylskåpet/frysen. Lämna inte frysen för att avfrostas utan uppsikt, för att förhindra vattenskador på bostaden.
 4. Avlägsna och tvätta hyllorna. Torka också av kylskåpets insida med en fuktig trasa med ett milt rengöringsmedel (t.ex. utspätt handdiskmedel). Använd inte slipmedel, medel som innehåller soda eller basiska rengöringsmedel eller kemiska lösningsmedel eftersom de kan skada plastytan.
 5. Kontrollera att avfrostningsvattnets utlopp i kylskåpet inte är blockerat.
 6. Låt kylskåpet torka. Koppla på kylskåpets el och placera tillbaka innehållet.
 7. Om du avfrostar kylskåpet eller frysen i samband med din flytt och låter apparaten vara avstängd efter rengöring ska du lämna dörren öppen. Detta gör att luft kan cirkulera och förhindrar att mögel eller obehaglig lukt bildas i kylen.

Om du precis har avfrostat frysen och igen kopplar på den ska frysens röda signallampa vanligtvis tändas. Signallampan lyser tills frysen har nått inställd temperatur. Koppla på frysen och se om ljuset slocknar (kyltiden beror på produkten, men som längst kan det ta över natten). Du kan påskynda kylningen med hjälp av frysens snabbinfrysning. Om lampan inte släcks kan det betyda att det är fel på apparaten.

Även ett kylskåp med automatisk avfrostning ska rengöras tillräckligt ofta. Dammsug regelbundet kondensorn på baksidan av apparaten. Damm och dålig luftcirkulation runt enheten kan till och med orsaka brand.

De flesta frysar har en snabbinfrysningsfunktion. I allmänhet indikerar ett orange ljus på kontrollpanelen att snabbinfrysningsfunktionen används. Snabbinfrysningen kan till exempel användas efter avfrostning då man snabbare vill nå en specifik temperatur. Det är dock viktigt att komma ihåg att stänga av funktionen när önskad temperatur uppnås. Om snabbinfrysningen blir på förbikopplas frysens termostat och då går frysens motor hela tiden, vilket förbrukar energi och förkortar maskinens livslängd.

Om din frys samlar stora mängder is eller om den ofta är kallare än önskat kan det löna sig att kontrollera att snabbinfrysningen inte är påkopplad.

Kylskåpet har högt ljud

Nya kylskåp använder inte längre freon för kylning utan har ersatts av mer miljövänliga material. Som ett resultat kan decibelnivåerna på nya enheter vara högre än på äldre. Enligt det nordiska miljömärket Svanen ska ljudnivån inte överstiga 40 decibel.

När kylskåpet har ljud påverkar ljudets källa och kvalitet alltid hur man ska reagera. Är det fråga om ett mumlande, surrande, en smäll då det stängs av, porlande eller något annat? Oftast betyder kylskåpets ljud inte nödvändigtvis att något är fel utan det är egenskaper som hör till kylskåpet och dess kylaggregat. När ljudet är porlande, susande eller pustande är det mycket troligt att det är frågan om ljud som skapas av vätskecirkulationen. Om kylskåpet står på slitna gummitassar kan det hända att ljudet förstärks när skåpet darrar på golvytan. Du kan själv försöka placera något isolerande mellan tassarna och golvet. Även en liten förändring av apparatens ställning eller plats kan vara till hjälp. Om rören på baksidan av kylskåpet resonerar kan det lätt åtgärdas genom att ändra lite på rörens läge.

Om apparaten fungerar som den ska och ljudnivån är acceptabel byts apparaten inte ut.

Rengöring av ugn och spis

Vid rengöring av en gjutjärnsspis är det viktigt att komma ihåg att noggrant torka av plattorna, som annars kan rosta. Söndra inte spisens yta med slipande material, eftersom den trasiga ytan samlar mer smuts. Bruna cirklar vid spisens kanter kan orsaka att ytan söndras genom alltför häftig rengöringsteknik. Cirklarna hindrar inte spisen från att användas eller kräver inte att hällen ska förnyas. Stänk fastnar också ofta i ugnsglaset, vilket gör glaset brunt. Dessa sitter ibland så hårt fast att de inte kan tas bort ens genom rengöring, men hindrar inte användning av ugnen.

Användning av bakplåtspapper och bakplåtar rekommenderas, eftersom detta förhindrar att någonting spills på botten av ugnen och brinner fast. Stänk bör omedelbart torkas bort.

Rengöring av spiskåpa, köksfläkt och fettfilter

Hoas spiskåpor och spisfläktar är så gott som utan undantag en del av den mekaniska ventilationen. I praktiken innebär det att spisfläkten hela tiden är påslagen. På morgonen, eftermiddagen och på kvällen har de en högre effektivitet. Du kan alltså inte själv ställa in ventilationens effektivitet.

Om det verkar som om spisfläkten inte drar tillräckligt lönar det sig att kontrollera i vilket skick fettfiltret är. Rengöringen av fettfiltret är hyresgästens ansvar.

Rengöringsinstruktioner för fettfilter

 • Stäng av elen och lösgör fettfiltret.
 • Rengör fettfiltret av metall i en lösning av hett vatten och diskmedel och borsta med en mjuk borste.
 • Om fettfiltret är tillverkat av ett mjukt poröst material ska du lätt krama ur det i tvättmedelslösningen, skölja och torka.
 • Torka av spiskåpan utanpå och undertill med handdiskmedelslösning.
 • Låt fettfiltret torka och montera det tillbaka på plats.

Läckage- och fuktdetektorer

Hoas har installerat så kallade läckage- och fuktdetektorer i kökets underskåp i en del av fastigheterna. Syftet med detektorerna är att larma om det rinner vatten ner i sockeln.

Om läckagedetektorn utlöser ett larm eller får fel, ber vi dig kontakta Hoas eller, om servicecentret är stängt, jourtjänsten.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit