Skip to content
Framsida För hyresgästen Hemförsäkring

Hemförsäkring är det bästa skyddet till exempel vid stöld, vattenskada eller brand.

Hoas ersätter som hyresvärd inte stulen eller förstörd egendom. Hoas ersätter till exempel inte en cykel som blir stulen från källaren, utan du ska själv se till att försäkra din egendom.

Naturligtvis kan du med dina egna handlingar påverka hur din egendom skyddas. Utrusta källarskåpet med ett ordentligt lås och förvara inte något särskilt värdefullt där.

Det är bra att skydda sig med en ansvarsförsäkring mot skador man orsakat själv. Ansvarsförsäkringen ersätter inte skador på grund av egen försummelse eller avsiktlig skadegörelse. Om du till exempel låter bli att skaffa en duschgardin och varje gång du duschar låter vattnet rinna ut på golvet i hallen, kan det visa sig svårt att få ut ersättning för en eventuell vattenskada från försäkringsbolaget.

Kom också ihåg att du inte kan teckna en hemförsäkring i efterskott för att få ersättning när en skada redan har skett.

I avtal som trätt i kraft efter 1.6.2008 krävs alltid hemförsäkring ifall hyresgästen använder tvätt- eller diskmaskin i bostaden. Tvättmaskinen får endast installeras i utrymmen med anslutningar. I avsaknad av anslutningar får utrustningen inte användas i bostaden.

Använd alltid en professionell för att installera tvättmaskinen och behålla ett kvitto för det beställda arbetet. Om det senare kommer fram att tvättmaskinens installation har orsakat till exempel en vattenskada kan du med kvittot bevisa att det inte är du som har installerat maskinen felaktigt, utan arbetet var beställt av en expert. Detta kan påverka uppfyllandet av försäkringsvillkoren. Kontrollera dock alltid detaljerna i dina hemförsäkringsvillkor med ditt eget försäkringsbolag.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit