Skip to content
Framsida För hyresgästen Avfall och sortering

Hoas avfallskärl töms med avtalsenliga intervaller. Skräp eller avfallspåsar får inte lämnas på golvet i avfallsrummet. Om det finns så mycket skräp på marken att avfallskärlen inte kan tas ut ur avfallsrummet kommer de inte att tömmas. Avfallsbilarnas förare är inte ansvariga för att föra bort skräp lämnat på gården eller marken, de tömmer vid sina besök endast avfallskärlen. Matrester och annat skräp som ligger på golvet lockar också råttor till platsen.

Vissa fastigheter har flera avfallspunkter som kan ha olika typer av avfallskärl. En del av Hoas nyare fastigheter har ett avfallsrörsystem för avfallshantering. Rörets lucka kan öppnas med en nyckel som du får från Hoas-kontoret när du bor i en fastighet där avfallsrör används.

Möbler, farligt avfall eller annat som inte hör hemma i avfallskärlen får inte lämnas i avfallsrummet eller någon annanstans i fastigheten. Hyresgästen ska själv göra sig av med egna möbler eller andra föremål, skrymmande avfall samt annat som inte hör hemma i avfallsrummet.

Genom att sortera korrekt sänker du avfallskostnaderna för din fastighet. Om avfallskärlet innehåller fel sorts avfall, t.ex. glasburkar i bioavfallet, tömmer avfallsbilen inte avfallskärlet. I detta fall måste en avfallsbil för blandavfall beställas till platsen för att tömma bioavfallet i blandavfallet, vilket ökar avfallskostnaderna.

Blandavfall

Blandavfall kan också kallas torravfall, deponiavfall eller brännavfall. Blandavfall inkluderar icke-återvinningsbara material som smutsigt papper, kartong och plastförpackningar. Farligt avfall eller möbler får till exempel inte kasseras som blandavfall.

Bioavfall

Var noga med att packa bioavfall i ett nedbrytningsbart material, t.ex. en papperspåse eller påsar som butiker separat säljer för återvinning av bioavfall. Observera att bioavfall inte omfattar avfall från husdjur eller till exempel vanlig eller mineralbaserad kattsand.

Plastförpackningar

Alla tomma plastförpackningar kan föras till plastinsamlingen. Plastförpackningar inkluderar plastlådor, omslag, påsar etc. som används för att förpacka produkter till försäljning. Tomma förpackningar ska vid behov sköljas eller torkas av innan de tas till ett uppsamlingskärl. Förpackningarna är tillräckligt rena när de inte ger upphov till störande lukt. Etiketten får finnas kvar på förpackningen. Korkar och lock bör avlägsnas från originalförpackningen för att underlätta vidarebearbetning. Förpackningar som består av olika typer av plast får inte placeras in i varandra. Samma slags plast, eller förpackningar av samma märke kan däremot placeras in i varandra, förutsatt att du är säker på att de består av samma typ av plast.

Papper

Pappersavfall är i princip allt papper som kommer in i bostaden genom postluckan. Pappersavfallet kan föras till återvinningskärlen i en vit papperspåse. Man behöver inte avlägsna stift från pappren. Knippa inte ihop tidningar med snören eller tejp. Lägg inte vått eller smutsigt papper, kartong eller till exempel mjölkburkar i pappersuppsamlingskärlen.

Metall

Kassera inte farligt avfall, t.ex. batterier eller färgburkar som innehåller våt färg, eller elektriska och elektroniska avfall som TV-apparater, dataskärmar eller tvättmaskiner i metallavfallet. Vi rekommenderar att du returnerar dryckesburkar, inklusive dem utan pant, till flaskuppsamlingen.

Glas

Glasburkar bör sköljas och lock och korkar avlägsnas. Etiketter och halsringar behöver inte avlägsnas. Pantflaskor kan returneras till butiken eller Alko. I glasåtervinningen får inte sorteras till exempel fönsterglas, spegelglas, bilglas, värmeglas, glödlampor, porslin, kristall, keramik och trådförstärkt glas.

Kartong

Smutsiga förpackningar måste sköljas och torkas innan de återvinns. Det lönar sig att platta till och vika ihop förpackningarna inuti varandra, för att undvika att kärlen för snabbt fylls. Lägg inte smutsiga och osköljda förpackningar eller styrox i kartongkärlen.

El- och elektronikavfall

El- och elektronikavfall (EE-avfall) får inte läggas i blandavfallet eller lämnas i fastighetens avfallsrum. EE-avfall ska föras till uppsamlingsplatser varifrån det förs vidare till återvinning. Många av apparaterna innehåller också skadliga ämnen. Sådana enheter inkluderar tv-apparater, bildskärmar, kylutrustning, många IT- och teletekniska apparater och elektroniska enheter med ett fast batteri. Allt EE-avfall kan kostnadsfritt föras till Sortti-stationerna. EE-avfallet får inte innehålla lösa batterier eller ackumulatorer eller glödlampor.

Farligt avfall

Farligt avfall måste alltid sorteras separat från annat avfall. Läkemedel kan returneras till apoteket, sprängämnen till polisen och elektrisk utrustning, batterier och ackumulatorer till sina egna återvinningssystem. Många affärer har en uppsamlingsplats för batterier.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit